Tin tức 16:09:20 Ngày 13/08/2020 GMT+7
Tiên phong trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
 (13/08/2020)
Hoạt động khoa học và công nghệ phát triển về quy mô và chất lượng
 (13/08/2020)
Gia tăng các chỉ số quốc tế hóa và xếp hạng đại học
 (13/08/2020)
Phát triển các điều kiện đảm bảo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động của ĐHQGHN
 (13/08/2020)
[Infographic] Phát triển các điều kiện đảm bảo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động của ĐHQGHN
Các chính sách, giải pháp thu hút, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao tiếp tục được chú trọng. Nhiều cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, sản phẩm KH&CN tốt đã được ĐHQGHN triển khai có hiệu quả. Các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất được gia tăng mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế đại học hàng đầu Việt Nam.  (13/08/2020)
[Infographic] Gia tăng các chỉ số quốc tế hóa và xếp hạng đại học
Trong giai đoạn 2015 – 2020, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã công bố 3.602 bài báo khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS, chiếm 10% tổng số bài báo khoa học của cả nước, chỉ số trích dẫn trung bình mỗi bài báo đạt 5,2 lần, nhiều bài báo có số lần trích dẫn cao. Cùng với việc phát triển các giải pháp, sản phẩm KH&CN, vị thế của ĐHQGHN liên tục được gia tăng, chỉ số đổi mới sáng tạo và tác động xã hội luôn đứng đầu Việt Nam và trong nhóm 500 thế giới (theo bảng xếp hạng Scimago).  (13/08/2020)
[13/8] Test 1
Test 1 (13/08/2020)
[13/8] Test 2
Test 2 (13/08/2020)
[13/8] Test 1 - English
Test 1 (13/08/2020)
[13/8] Test 2 - English
Test 2 (13/08/2020)
Thông tin LATS của NCS Đặng Văn Huy
Tên đề tài: Quy chế pháp lý của Quản tài viên ở Việt Nam (13/08/2020)
Thông tin LATS của NCS Hoàng Tám Phi
Tên đề tài: Biện pháp ngăn chặn tạm giam trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (13/08/2020)
Các bài đã đăng
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC