TIN TỨC & SỰ KIỆN
Danh sách các đề tài năm 2014 của Khoa Quốc tế
TT
Tên nhiệm vụ
Chủ nhiệm
Sản phẩm
Thời gian thực hiện
1
QG.14.57
Đề xuất thuật toán định tuyến theo Cluster, theo chuỗi và đa chặng đem lại hiệu quả năng lượng trong mạng cảm biến không dây
TS. Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Quốc tế
- 01 bài báo tạp chí quốc tế ISI; 02 bài báo đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế thuộc hệ thống IEEE/SCOPUS/Springer Link;
- Hỗ trợ 01 NCS, 01 ThS
4/2014-4/2016
 MP - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược