TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo 10:52:07 Ngày 17/04/2024 GMT+7
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024, hướng tới mục tiêu tăng cường phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Giao Trung tâm Thư viện và Tri thức số là đơn vị đầu mối, phối hợp với Nhà Xuất bản ĐHQGHN, các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trong đó có Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 dành cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN.

2. Trung tâm Thư viện và Tri thức số căn cứ mục 2 công văn số 1585/BGDĐTGDTX ngày 08/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung hướng dẫn tại văn bản số 1173/BVHTTDL-TV ngày 22/3/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (được gửi kèm công văn này) để triển khai các nội dung chuyên môn cụ thể.

3. Các đơn vị thành viên, trực thuộc căn cứ điều kiện thực tiễn chủ động tổ chức các hoạt động ở cấp đơn vị đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc dành cho học sinh, sinh viên ĐHQGHN năm 2024.

4. Sau khi kết thúc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024, đề nghị Trung tâm Thư viện và Tri thức số gửi báo cáo kết quả triển khai về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) bằng văn bản đồng thời chủ động liên hệ, gửi bài dự thi đạt giải Vòng Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 cấp ĐHQGHN tham dự Vòng Chung kết toàn quốc theo đúng hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

 Ban CT&CTHSSV - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ