Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Chương trình Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm ngày sinh GS.VS Nguyễn Văn Đạo, nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội
Hội thảo do ĐHQGHN phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam và Viện Cơ học đồng tổ chức.

8:00 - 8:30: Đăng ký đại biểu

8:30 - 8:45: Giới thiệu đại biểu

8:45 - 9:00: Diễn văn khai mạc hội thảo của GS.VS Đào Trọng Thi - UVTW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN

9:00 - 9:30: Báo cáo về những đóng góp của GS. Nguyễn Văn Đạo đối với ngành Cơ học Việt Nam – GS.TSKH Đỗ Sanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cơ học Việt Nam

9:30 - 10:00: Báo cáo về một số thành tựu của GS. Nguyễn Văn Đạo trong dao động phi tuyến - GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm, Viện trưởng Viện Cơ học

10:00 - 10:30: Báo cáo “ Nhà khoa học Nguyễn Văn Đạo với lý thuyết dao động và chuyển động hỗn độn” do các cộng sự của GS.VS Nguyễn Văn Đạo trong nhóm nghiên cứu “Hệ động lực phi tuyến”: GS.TS Nguyễn Văn Đình, PGS.TS Trần Thị Kim Chi, PGS.TS Nguyễn Dũng

10:30 - 10:45: Phát biểu của Bộ KHCN - TS. Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ KHCN

10:45- 11:00: Phát biểu của Viện KHCN Việt Nam – GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn, Phó Chủ tịch Viện KHCN Việt Nam

11:00-11:30: Phát biểu của các nhà khoa học, các cơ quan:

- "Tưởng nhớ Anh - một người bạn thân thiết" của GS.TSKH Phan Đình Diệu, ĐHQGHN; ....

Bế mạc hội thảo

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   |