CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Giới thiệu chung
Giới thiệu chung về công tác cán bộ của ĐHQGHN

Đội ngũ cán bộ khoa học (CBKH) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đông đảo và mạnh nhất trong hệ thống các trường đại học của cả nước.

Hiện nay, trong tổng số 3.997 công chức, viên chức và lao động hợp đồng của ĐHQGHN có 2.212 cán bộ khoa học (CBKH) chiếm 55,34% với 1.941 giảng viên, bao gồm: 67 giáo sư, 370 phó giáo sư, 1.131 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 1.493 thạc sĩ. Phần lớn đội ngũ CBKH của ĐHQGHN là các nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn có uy tín lớn ở trong và ngoài nước về các ngành, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, công nghệ, kinh tế, luật, giáo dục... Tỷ lệ CBKH có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học đạt 49,5%, tỉ lệ CBKH có trình độ tiến sĩ dưới 45 tuổi đạt 30,2%; tỷ lệ CBKH có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 19,8%, cao gấp hơn 3lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Tỷ lệ CBKH có bài báo, công trình khoa học được đăng hoặc công bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu và hội thảo quốc tế đạt 43,3%. Ở một số đơn vị thành viên và trực thuộc, tỷ lệ CBKH có trình độ tiến sĩ trở lên đạt từ 55% trở lên tập trung tại một số đơn vị như: Khoa Quản trị và Kinh doanh (83,3%), Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (80,0%), Trường Đại học Kinh tế (76,2%), Khoa Luật (72,9%), Khoa Sau đại học (70%), Trường Đại học Giáo dục (69,1%), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (62,1%), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (58,9%), Trường Đại học Công nghệ (57,5%). Trong năm 2016, ĐHQGHN còn mời được 481 lượt cán bộ quản lý, nhà khoa học nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi học thuật và giảng dạy; 995 lượt cán bộ quản lý, giảng viên đi trao đổi học thuật, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giao lưu tại nước ngoài tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ở các nước tiên tiến. Nhiều nhà khoa học của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn, trong đó có 15 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 10 Giải thưởng Nhà nước và nhiều giải thưởng khoa học uy tín trên thế giới: một CBKH nhận giải thưởng quốc tế Hành tinh xanh (The Blue Planet Prize, 2003); một CBKH nhận Giải thưởng Nobel năm 2007; một CBKH nhận Giải thưởng Quốc tế Cosmos lần thứ 16 (Cosmos Prize, 2008), năm 2014, một cán bộ khoa học được nhận giải thưởng “Huân chương Cành cọ Hàn Lâm”  (do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trao tặng năm 2014); 03 CBKH nhận giải thưởng: giải thưởng Tạ Quang Bửu, giải thưởng nhân tài Đất Việt và giải thưởng L’oreal vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học trong năm 2015.

Để áp dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật mới như Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 và Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ, ĐHQGHN đã có một bước tiến mới trong việc phát triển đội ngũ cán bộ như: i) Hướng dẫn thí điểm chính sách trọng dụng nhà khoa học trình độ cao; ii) Hướng dẫn triển khai hoạt động thu hút học giả quốc tế ở ĐHQGHN giai đoạn 2016-2020; iii) Quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN và dự thảo điều chỉnh quy định này, dự kiến ban hành lại trong Quý I/2017, tiếp tục triển khai hiệu quả Cổng thông tin thu hút và tuyển dụng cán bộ; tăng cường năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự tham mưu giúp việc thông qua việc nhận diện, đánh giá chuyên viên, tổ chức các khóa bồi dưỡng; đẩy mạnh triển khai theo lộ trình đào tạo, bồi dưỡng, thu hút các nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên về công tác tại ĐHQGHN và tiến tới tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng quản trị đại học cho các trường đại học khác. Đồng thời, để kịp thời triển khai Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/02/2015), ĐHQGHN đã hoàn thành báo cáo thực trạng việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị, trên cơ sở đó sẽ trình lãnh đạo ĐHQGHN cho chủ trương để triển khai xây dựng quy định về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong ĐHQGHN. Bên cạnh đó, ĐHQGHN thực hiện nhiều giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 400 giáo sư, phó giáo sư của các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong cả nước và hàng trăm nhà khoa học có uy tín trên thế giới đến nghiên cứu, trao đổi học thuật và giảng dạy. ĐHQGHN đang tích cực triển khai Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học, cán bộ quản lý trình độ cao đến năm 2020, xây dựng và đa dạng hóa phương thức phát triển cả cán bộ khoa học và cán bộ quản lý phục vụ theo chuẩn chất lượng tương ứng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng. Chỉ tiêu cơ bản của Đề án này là tỉ lệ CBKH có trình độ tiến sĩ trở lên tối thiểu đạt 50% (70% đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế); tỉ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm 25%; cán bộ giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh chiếm 26%; tỷ lệ CBKH có bài báo, công trình khoa học được đăng hoặc công bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu và hội thảo quốc tế chiếm 26%; các cán bộ đầu ngành, đầu đàn có nhiều công trình khoa học quốc tế và số lần trích dẫn cao cho các ngành/chuyên ngành đào tạo.

Nhằm thu hút và phát triển các nhà khoa học trẻ và tài năng, tháng 3/2013, ĐHQGHN đã thành lập Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN (VNU-VSL). Đến nay, VSL đã tham gia hỗ trợ tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược của ĐHQGHN, như: phối hợp với Khoa Quốc tế triển khai Chương trình Thu hút học giả quốc tế; phối hợp với các học giả hình thành và vận hành nhóm “Proof reading” gồm các nhà khoa học có kinh nghiệm công bố quốc tế trong và ngoài nước để hỗ trợ HSSV, CBKH và quản lý trẻ để tăng số lượng và chất lượng các công bố quốc tế. VSL đã tìm kiếm, tiếp cận và liên kết nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ các nhà khoa học xuất bản quốc tế. Năm 2016, VSL đã triển khai 03 đợt hỗ trợ cho 42 công bố quốc tế, trong đó có 17 công bố được tổ chức SCImago xếp hạng Q1, 08 công bố được xếp hạng Q2, 16 công bố được xếp hạng Q3-Q4 (nguồn kinh phí lấy từ tài trợ của Quỹ Phát triển ĐHQGHN) và 01 chương sách được xuất bản tại NXB nước ngoài.  VSL đã hỗ trợ cho 41 nhà khoa học với tổng số 59 công bố quốc tế, trong đó có 22 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q1 (chiếm 37.3%), 19 bài báo xếp hạng Q2 (chiếm 32.2%) và 18 bài báo xếp hạng Q3-Q4 (chiếm 30.5%).Ngoài ra, VSL đã chủ động đề xuất nhiều dự án hợp tác và là đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao KH&CN với các đối tác trong và ngoài nước, tham gia hiệu quả trong việc phát triển Chuyên san Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Advanced Materials and Devices) thuộc Tạp chí Khoa học đạt chuẩn SCOPUS; giới thiệu các nhà khoa học tham gia hỗ trợ chủ nhiệm các đề tài thuộc Chương trình Tây Bắc…

Thời gian tới, hoạt động của VNU-VSL tiếp tục được nâng cao và đẩy mạnh qua một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tìm kiếm, lựa chọn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với các cơ sở GDĐH, cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín nước ngoài thông qua các đề xuất hợp tác nghiên cứu từ các nhà khoa học là thành viên của VSL nhằm phát triển định hướng nghiên cứu, phát triển các chương trình đào tạo mới; Thu hút các nhà khoa học uy tín ở nước ngoài,phát triển nhóm nghiên cứu tại ĐHQGHN; tham mưu, cố vấn cho các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của ĐHQGHN; tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động Trang thông tin điện tử của VSL. Qua các nhiệm vụ này, đẩy mạnh và ban hành một số cơ chế mới thí điểm đãi ngộ, sử dụng nhà khoa học trình độ cao, các trưởng nhóm nghiên cứu, nhà khoa học trẻ có thành tích nghiên cứu khoa học để nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quản lý cán bộ khoa học cũng như tạo sự tiếp xúc, kết nối thông thoáng, trực tiếp, nhanh gọn giữa ĐHQGHN với các đối tác, các nhà khoa học, nhà quản lý./.

 Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: