Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Nên nghiên cứu cách tổ chức nhà nước trong lịch sử
Chiều 20/7/2011, Khoa Luật, ĐHQGHN tổ chức tọa đàm đề tài nghiên cứu khoa học Cơ chế quyền lực Nhà nước với định hướng sửa dổi hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là đề tài cấp Nhà nước do GS.TSKH Đào Trí Úc làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu để tạo dựng một mô hình tổng thể của cơ chế quyền lực nhà nước phù hợp với bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do nhân dân và vì nhân dân, chỉ ra nhu cầu và phương pháp thể chế hóa cơ chế đó thông qua sửa đổi Hiến pháp hiện hành.

 

Tại buổi tọa đàm, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã đánh giá cao việc thuyết trình đề tài và coi đó là kết quả của một quá trình lao động công phu, được gọt rũa, giúp đỡ, góp ý của nhiều nhà khoa học. GS. Vũ Minh Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp hiện nay, vai trò của Khoa Luật là rất lớn trong hoạt động này.
GS.Vũ Minh Giang cũng có những ý kiến đóng góp quí báu đối với đề tài. Hiến pháp sẽ sửa đổi như thế nào đó là vấn đề lớn đặt ra để tìm khung logic. Hiện nay, Hiến pháp nước ta trong bối cảnh chính trị nhất nguyên, tập trung quyền lực. Hiến pháp đổi mới phải quan tâm giải quyết được vấn đề quyền lực. Không phải gia tăng quyền lực càng nhiều càng tốt mà làm sao tạo ra sự cân bằng để một mặt vẫn duy trì được thiết chế chính trị nhất nguyên nhưng đồng thời phải kiểm soát được quyền lực. Nghiên cứu hiến pháp phải phản ánh được tinh hoa của lịch sử dân tộc mình. Chính vì vậy, nên có liều lượng cần thiết để nghiên cứu cách tổ chức nhà nước trong lịch sử. Bên cạnh đó mục tiêu của đề tài cần thuyết minh làm sao để hình hài sản phẩm dễ nhận diện. Nội dung của đề tài còn dàn trải nhiều vấn đề, nhiều chuyên đề, nên tập trung vào nhiệm vụ sản phẩm của quốc gia.
 

    

 Việt Hà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   |