Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Số lượng phải gắn liền với chất lượng công việc
Ngày 10/9/2011, Cơ quan ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, viên chức và lao động thuộc Văn phòng, các Ban chức năng và khối Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Tới dự có GS.TS Mai Trọng Nhuận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN; PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - UV Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN cùng các Phó Giám đốc: GS.TSKH Vũ Minh Giang, GS.TS Nguyễn Hữu Đức và Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN- PGS.TS Trần Kim Đỉnh.
Nhiều ý kiến phát biểu đánh giá cao dự thảo báo cáo tổng kết năm học, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Cơ quan ĐHQGHN được trình bày tại Hội nghị.
Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Phó Giám đốc thường trực PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ đã biểu dương những thành quả mà tập thể cán bộ, viên chức Cơ quan đã làm được trong năm học vừa qua và biểu dương tinh thần xây dựng của những cá nhân đã đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Cùng với việc biểu dương tập thể cán bộ khối Cơ quan đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đặt ra trong năm học vừa qua, đã thực hiện trên 800 đầu việc, Phó Giám đốc thường trực lưu ý cán bộ viên chức Cơ quan là số lượng phải đi đôi với chất lượng. Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc ĐHQGHN, mỗi cán bộ viên chức phải đổi mới nhận thức, nâng tầm nhận thức và hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Cơ quan ĐHQGHN nói riêng và ĐHQGHN nói chung.
Về kế hoạch nhiệm vụ năm học tới, với trách nhiệm là cơ quan tham mưu giúp Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của ĐHQGHN, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN chỉ đạo Văn phòng và các Ban chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác, rà soát kế hoạch nhiệm vụ năm học để xây dựng nhiệm vụ và giải pháp theo chức năng và tổ chức triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ. PGS.TS Phùng Xuân Nhạ yêu cầu mọi cán bộ viên chức đề cao trách nhiệm thực hiện các công việc được giao, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch nhiệm vụ năm học của Cơ quan bắt đầu từ triết lý và nguyên tắc dựa vào chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc. Cùng với đó, Cơ quan ĐHQGHN cần tiếp tục hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cán bộ viên chức.
 

Hội nghị nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện của Cơ quan ĐHQGHN trong năm học 2011-2012, đó là:

- Tăng cường công tác tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của ĐHQGHN. Trong đó, tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, điều hành; Hỗ trợ thường xuyên, chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012; Đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Tích cực bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức trong Cơ quan, đáp ứng nhu cầu phát triển của ĐHQGHN trong giai đoạn mới; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức theo hướng chuyên môn hoá.
- Tiếp tục duy trì, củng cố nền nếp, kỷ c­ương làm việc; đề cao ý thức làm việc theo các văn bản pháp luật, quy định của ĐHQGHN và Quy chế Văn hóa công sở của Cơ quan ĐHQGHN.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hành chính và tổng hợp tại Văn phòng và các Ban chức năng; Tiếp tục cập nhật và đổi mới quy trình giải quyết công việc theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả. 
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thông tin lành mạnh, chính xác, khách quan, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, liên thông liên kết, hợp tác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tinh thần cộng đồng và thương hiệu ĐHQGHN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đỗ Ngọc Diệp
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   |