Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Giải thưởng Bảo Sơn năm 2012
Sáng 26/7/2012, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Bảo Sơn năm 2012.

PGS.TS Nguyễn Thế Bình – Phó Trưởng ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN và TS. Vũ Anh Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế đánh giá, Giải thưởng Bảo Sơn góp phần quảng bá và phổ biến các công trình khoa học, khuyến khích việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn Việt Nam, đem lại giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội, văn hóa cho đất nước
Năm 2011, Giải thưởng Bảo Sơn đầu tiên đã được trao cho dự án: “Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch các khu bảo tồn vùng đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia” của nhóm tác giả Đại học Quốc gia Hà Nội, do GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN làm chủ nhiệm với tổng giá trị là 20.000 USD.
Chia sẻ về tính độc đáo của công trình đoạt giải năm 2011, TS. Vũ Anh Dũng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên bộ tiêu chí đầy đủ của quốc gia để đánh giá các vùng đất ngập nước (ĐNN), hệ thống phân loại ĐNN Việt Nam được xây dựng thay vì sử dụng các công cụ này của các tổ chức quốc tế.
Về khoa học và đào tạo, các nội dung của Dự án đoạt giải năm 2011 đã được sử dụng và công bố trên các tạp chí và công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Nhiều học viên cao học, sinh viên đã nhận được sự hỗ trợ từ dự án để hoàn thành luận văn và khoá luận tốt nghiệp. Trong quá trình thực hiện, Dự án đã tập hợp được đông đảo các nhà khoa học và quản lý hoạt động, nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến đất ngập nước cùng tham gia, nghiên cứu, thảo luận và đẩy mạnh hợp tác giữa các bên, góp phần thúc đẩy xã hội hoá công tác quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên - môi trường quốc gia.
Theo ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, Chủ tịch Quĩ Bảo Sơn Giải thưởng Bảo Sơn thuộc hệ thống giải thưởng doanh nghiệp - doanh nhân do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Bảo Sơn) thành lập năm 2010, dành trao tặng cho các công trình (nhóm công trình) khoa học xuất sắc có giá trị khoa học và thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, có đóng góp nổi bật vào sự nghiệp phát triển đất nước. Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội là cơ quan thường trực giải.
Năm 2012, Quỹ Bảo Sơn sẽ xét trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học tại 5 lĩnh vực: Giáo dục; Xóa đói giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y Dược học; Văn học - nghệ thuật.
Mọi cá nhân hoặc nhóm cá nhân là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, tôn giáo, giới tính, có các công trình khoa học - công nghệ phù hợp với các tiêu chí của Giải thưởng Bảo Sơn đều có quyền đăng ký để được tham dự xét tuyển.
Mỗi lĩnh vực sẽ xét trao giải cho một công trình nghiên cứu xuất sắc nhất năm 2012 có mức thưởng là 30.000 USD kèm theo cúp Bảo Sơn và Bằng chứng nhận Giải thưởng.
Thời gian xét giải thưởng Bảo Sơn (dự kiến):
-   8/2012 - 15/10/2012: Nhận hồ sơ đăng ký xét giải thưởng.
-   30/10/2012 - 12/2012: Xét Giải thưởng Bảo Sơn.
-   1/2013: Công bố giải thưởng.      
-   2/2013: Trao giải thưởng Bảo Sơn năm 2012.
Cơ quan chủ trì tổ chức Giải thưởng Bảo Sơn năm 2012:
1.     Quỹ Bảo Sơn và Tập đoàn Bảo Sơn
(Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn)
2.     Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
(PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
 
 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   |