Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đổi mới căn bản, toàn diện công tác Đào tạo và hoạt động Khoa học Công nghệ
Sáng 08/11/2012, Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN đã họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017 dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng.

Chủ đề của phiên họp lần này là “Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác Đào tạo và hoạt động Khoa học Công nghệ ở ĐHQGHN theo tinh thần Hội nghị T.Ư 6”.
Hội đồng đã nghe PGĐ Thường trực Phùng Xuân Nhạ điểm qua những nét cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; nghe báo cáo “Tiếp tục đổi mới hoạt động Khoa học Công nghệ ở ĐHQGHN”, “Tiếp tục đổi mới toàn diện và căn bản công tác đào tạo ở ĐHQGHN” và báo cáo “Xây dụng và thực hiện chương trình NCKH cấp ĐHQG theo sản phẩm đầu ra áp dụng cho khối khoa học trái đất và môi trường”. Các thành viên Hội đồng đã có những trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng tích cực.
Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH Vũ Minh Giang đã kết luận một số nội dung sau: Những hoạt động có tính đổi mới của ĐHQGHN trong công tác đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ thời gian qua là thực sự đúng hướng, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và đã được thể hiện qua kết luận của Hội nghị T.Ư 6 vừa qua. ĐHQGHN sẽ tiếp tục con đường đổi mới và triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Thời gian tới, ĐHQGHN sẽ chuyển đổi mạnh hơn nữa hoạt động đào tạo theo hướng nâng cao năng lực tầm nhìn, phương pháp, kỹ năng, phẩm chất, do đó, cần phải rà soạt lại một cách đồng bộ các chương trình đào tạo để phù hợp với xu thế phát triển chung của khoa học thế giới.
Bên cạnh đó, ĐHQGHN cũng kiên trì, cố gắng hoàn thiện quy trình quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ theo hướng tiếp cận sản phẩm đầu ra, làm sao để có cơ chế, giải pháp đầu tư mang tính tập trung, tạo ra nhiều sản phẩm tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết hợp hài hòa giữa công bố quốc tế với nhu cầu thực tế xã hội. Đồng thời, đầu tư cả về trí tuệ, kinh phí và cơ chế để ĐHQGHN đi tiên phong trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo được những dấu ấn riêng trên cơ sở thế mạnh của mình; chú ý kết hợp xây dựng các lĩnh vực học thuật mang tính liên ngành cao, tích hợp nghiên cứu và đào tào, coi nghiên cứu khoa học như một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học.
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo khẳng định, ĐHQGHN sẽ đi tiên phong trong việc thí điểm xây dựng những cơ chế để có chính sách đãi ngộ tốt nhằm khai thác, phát huy tiềm năng trí tuệ của các nhà khoa học có trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu tái cấu trúc lại các đơn vị cho phù hợp với xu thế đổi mới và sứ mệnh của ĐHQGHN. Cuối cùng là xây dựng một chương trình hành động cho việc đổi mới căn bản, toàn diện công tác Đào tạo và hoạt động Khoa học Công nghệ của ĐHQGHN.

 

 TQT - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   |