Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hội nghị công tác văn phòng ĐHQGHN
Sáng 23/1/2013, tại Hội trường 901, ĐHQGHN đã trang trọng tổ chức Hội nghị công tác văn phòng nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2012 và đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này năm 2013.

Tới dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ; Cục A83, Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng, các ban chức năng và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

TS. Đinh Văn Toàn – Chánh Văn phòng ĐHQGHN cho biết, nhìn chung công tác văn phòng ở ĐHQGHN năm qua đã có nhiều tiến bộ và chuyển biến so với năm trước, công tác quản lý văn thư dần đi vào nền nếp, theo hướng chuyên nghiệp. Việc lưu trữ số hoá tài liệu bước đầu được chú trọng; công tác tin học hoá và cải cách hành chính đã được một số đơn vị quan tâm thực hiện. Nhiệm vụ tổng hợp, thống kê đã có những chuyển biến tích cực về mặt chất lượng và hình thức. Chức năng thư ký, giúp việc lãnh đạo và tham mưu tổng hợp ở Văn phòng ĐHQGHN và các trường đại học thành viên, các đơn vị lớn đã được quan tâm và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đơn vị và của ĐHQGHN.

TS. Đinh Văn Toàn - Chánh Văn phòng ĐHQGHN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - UV Dự khuyết  BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng khích lệ trong công tác văn phòng năm 2012. Phó Giám đốc thường trực nhấn mạnh, công tác văn phòng đã đi vào nền nếp, có những chuyển biến đáng kể song vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng và tiềm lực đầu tư cho công tác này ở ĐHQGHN.

Trong năm 2013, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN nhấn mạnh, công tác văn phòng cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của ĐHQGHN, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của ĐHQGHN đối với xã hội.

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ yêu cầu cần tập trung xây dựng chương trình hành động về công tác văn phòng của ĐHQGHN trong đó chú trọng đến cái cách công tác hành chính, đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và kiện toàn bộ phận pháp chế, đẩy mạnh công tác thống kê, tổng hợp, ứng dụng công nghệ thông tin và quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn phòng.

Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ chỉ rõ, 2013 được coi là năm bản lề cho công cuộc đổi mới và trước tiên là đổi mới công tác văn phòng của ĐHQGHN. Phó Giám đốc thường trực yêu cầu xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của ĐHQGHN đặt tại Văn phòng ĐHQGHN. Định kỳ hàng năm, Văn phòng ĐHQGHN và bộ phận hành chính của các đơn vị thực hiện công tác thống kê, rà soát và đóng gói các văn bản đã xử lý trong năm. Phó Giám đốc thường trực chia sẻ, thông tin văn phòng là tư liệu, là căn cứ để tham mưu cho lãnh đạo ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Cũng trong năm 2013, Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ yêu cầu xây dựng và áp dụng thống nhất trong toàn ĐHQGHN một phần mềm hệ thống quản lý văn thư, trong đó tích hợp với việc xây dựng một qui trình ISO về công tác văn phòng mang tính mềm dẻo, thích ứng với các đơn vị trong ĐHQGHN.

Cùng với đó, ĐHQGHN sẽ quan tâm tới việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để các đơn vị cùng có thể khai thác, dùng chung thông tin từ trung tâm tích hợp dữ liệu của ĐHQGHN, gia tăng hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc thường trực Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu các đơn vị cùng rà soát năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ này và chuẩn hoá theo vị trí công việc được phân công.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Văn thư, Văn phòng Chính phủ bày tỏ mong muốn ĐHQGHN tiếp tục là đơn vị tiên phong, kết nối chặt chẽ các hoạt động trong lĩnh vực công tác văn phòng với Văn phòng Chính phủ.

 

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   |