Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHGD phải làm nòng cốt trong đổi mới giáo dục
Ngày 21/3/2013, đoàn ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Trường ĐHGD.

Đồng chí Lê Kim Long - Hiệu trưởng Trường ĐHGD - đã báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường trong thời gian qua, kế hoạch 5 năm phát triển (2011 - 2015), chiến lược phát triển 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hiệu trưởng cho biết: Mô hình đào tạo của Trường triển khai với cơ chế mở nên thuận lợi trong việc lựa chọn những giảng viên phù hợp nhất giảng dạy cho các môn học thuộc các chương trình đào tạo do Trường đảm nhiệm. Uy tín xã hội của Trường trong lĩnh vực đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế từng bước được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời mở rộng phạm vi liên kết trong đào tạo, NCKH và phục vụ xã hội.
Bên cạnh những thuận lợi, Nhà trường cũng gặp phải những khó khăn như cạnh tranh trong giáo dục đang diễn ra rất gay gắt. Xu thế theo học các ngành sư phạm giảm dần, nhu cầu xã hội không cao, cho nên việc mở rộng các loại hình đào tạo, các dịch vụ đào tạo gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn nhưng đến nay, Trường ĐHGD đã thành công đào tạo theo mô hình a+b trong ĐHQGHN, tiên phong trong hợp tác quốc tế và thu hút được nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu. Bên cạnh đó, Giám đốc cũng lưu ý Nhà trường phải khẳng định được vị trí, xác định được trường phái, quan điểm về NCKHGD trong thời gian tới. Giám đốc cho rằng, Trường ĐHGD cần phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, làm nòng cốt trong đổi mới giáo dục đại học, sứ mệnh của Nhà trường là đào tạo giáo viên chất lượng cao, đặc biệt là đào tạo sau đại học, nghiên cứu những luận cứ về giáo dục, phục vụ cho đổi mới căn bản giáo dục của đất nước.
Giám đốc yêu cầu, Nhà trường củng cố kiện toàn mô hình phát triển theo hướng đại học nghiên cứu; rà soát, quy hoạch các chương trình, các bậc đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học; trong nghiên cứu khoa học, trọng tâm là khoa học giáo dục; phấn đấu đến 2015, Trường phải thành lập được ít nhất một nhóm nghiên cứu mạnh, có sản phẩm khoa học tầm quốc gia, nâng cao chất lượng của Báo cáo thường niên Giáo dục Việt Nam,
Giám đốc cũng lưu ý đến công tác phối hợp giữa Nhà trường với 2 trường chuyên của ĐHQGHN trong việc thực hành của sinh viên và việc thành lập trường thực hành tại Trường ĐHGD.
Đối với công tác cán bộ, Giám đốc đề nghị, Nhà trường rà soát, xây dựng cơ cấu cán bộ theo tổ chức hợp lí và có tính đến đặc thù; chú trọng lĩnh hội kinh nghiệm, những quan hệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lí tiền nhiệm, tích hợp giữa truyền thống và hiện đại.

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   |