Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Cùng nắm bắt các vận hội mới
Sáng 30/7/2013, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2012 – 2013.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc ĐHQGHN, kiêm phụ trách Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, ông Phí Mạnh Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2012 – 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Trung tâm. Trung tâm cơ bản đã hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013, đặc biệt thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từng bước tạo ra sự chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của tập thể cán bộ giảng viên của Trung tâm đã đạt được trong năm học qua.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đồng thời nhấn mạnh chủ trương của lãnh đạo ĐHQGHN về việc tái cấu trúc trên cơ sở giữ vững ổn định để phát triển các đơn vị, phát triển ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn bày tỏ mong muốn, các cán bộ viên chức của Trung tâm hãy coi việc  điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức trong ĐHQGHN như là một cơ hội để nắm bắt các vận hội mới.

 Đỗ Ngọc Diệp - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   |