Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thúc đẩy hợp tác với Học viện An ninh Nhân dân
Ngày 1/4/2014, Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) và Học viên An ninh Nhân dân (ANND) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ của hai bên.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Văn Ngọc -Giám đốc Học viện ANND; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT (ĐHQGHN) cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của hai bên.
Theo Biên bản ghi nhớ, Trường ĐHKT (ĐHQGHN) và Học viện ANND sẽ có những hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác mà hai bên cùng quan tâm.
Về giáo dục và đào tạo, hai bên sẽ cử các giảng viên có uy tín và kinh nghiệm tham gia giảng dạy các môn thuộc các chuyên ngành phù hợp; tham gia xây dựng đề cương môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo; tham gia hướng dẫn học viên cao học ở các chuyên ngành phù hợp; tham gia hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước và các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ…
Hai bên cũng sẽ tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục học viên các hệ đào tạo; trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học viên.
Về nghiên cứu khoa học, Trường ĐHKT (ĐHQGHN) và Học viện ANND sẽ phối hợp, tham gia tổ chức các hội thảo, hội nghị về các lĩnh vực và hai bên có thế mạnh; phối hợp cùng thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học viết bài báo trong nước và quốc tế. Hai bên cũng có thể trao đổi các cơ sở dữ liệu, thông tin để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
Ngoài ra, phía Trường ĐHKT (ĐHQGHN) và Học viện ANND sẽ phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp đầu tư, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của hai bên…
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn và Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Văn Ngọc đều nhất trí về tiềm năng hợp tác giữa hai đơn vị, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo hai bên cũng hy vọng rằng, Biên bản ghi nhớ lần này sẽ khởi đầu cho các hoạt động phối hợp sâu rộng hơn giữa Trường ĐHKT (ĐHQGHN) và Học viện ANND.

 Đỗ Đỗ - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   |