Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU-IVIDES: Phát huy vai trò đầu tàu về nghiên cứu Việt Nam học
Ngày 10/6/2014, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (IVIDES). Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban chức năng ĐHQGHN, các cán bộ chủ chốt của IVIDES.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Hồng Tung – Viện trưởng đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng được Giám đốc giao như tình hình kết quả việc tái cấu trúc, kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Viện; chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô; chuẩn bị việc xây dựng và phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu; tăng cường công bố quốc tế; củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Ngoài ra, Viện trưởng IVIDES cũng nêu một số khó khăn và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn của Viện.
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011 – 2015 giữa ĐHQGHN và UBND Thành phố Hà Nội ngày 24/7/2012, Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo Viện xây dựng đề án hoàn chỉnh về việc thành lập Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô trực thuộc Viện. Trong thời gian tới, Giám đốc sẽ làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội để sớm thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện giữa hai bên.
Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đề nghị, Viện cần phát huy vai trò là đầu mối cho ĐHQGHN về Việt Nam học trong đó phải xây dựng và phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu; xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Việt Nam học, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước về Việt Nam học.
Trong những năm qua, Viện đã xây dựng được quan hệ hợp tác với hàng chục đối tác ở trong nước và trên thế giới, đặc biệt, Viện đã thiết lập được quan hệ hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài, bao gồm hầu hết các trung tâm Việt Nam học lớn trên thế giới ở Nhật, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nga, Canada… Việc xây dựng chương trình Việt Nam học hàng năm sẽ góp phần tạo nên tính đặc sắc của Viện.
Giám đốc ĐHQGHN cũng chỉ đạo IVIDES trong thời gian tới tăng tỉ lệ công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế; tổ chức biên tập, dịch những sách chuyên khảo quý, các bài báo hay của Viện để giới thiệu tới độc giả không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài. Ngoài ra, Viện cần phối hợp chặt chẽ với Nhà Xuất bản ĐHQGHN nâng cấp và xuất bản bộ sách Lịch sử Việt Nam bằng tiếng Anh.
Về đào tạo sau đại học, Giám đốc yêu cầu Viện tiếp tục công tác đảm bảo chất lượng và hiệu quả của chương trình đào tạo tiến sĩ. Ngoài ra, với thế mạnh nguồn lực dùng chung trong toàn ĐHQGHN, Viện sẽ phối kết hợp với Trường ĐH KHXH&NV trong việc đào tạo nguồn lực cho đào tạo tiến sĩ sau này. IVIDES có thể thu hút các giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu cụ thể.
ĐHQGHN sẽ tạo điều kiện tối đa để Viện thực hiện kiện toàn tổ chức, bố trí lại đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và đúng quy định của nhà nước và ĐHQGHN; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, cơ chế để Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển phát triển ngày càng vững mạnh.

 Sinh Vũ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   |