Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Sinh viên ĐHQGHN tham gia các Hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN năm 2015
Thực hiện Kế hoạch công tác chính trị, tư tưởng và tuyên giáo năm 2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Hội nghị phổ biến và quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ĐHQGHN cho gần 1.000 sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo và đại diện sinh viên nội trú thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên - ĐHQGHN đã được tổ chức vào các ngày 14 và 15/11/2015 tại Hội trường KTX Ngoại ngữ và Nhà Văn hóa KTX Mễ Trì, ĐHQGHN.

Ông Đào Xuân Dũng - Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông tin tới sinh viên ĐHQGHN những nét cơ bản về tình hình thời sự trong nước, khu vực, quốc tế năm 2015, những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội sau 30 năm đổi mới, kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V; đặc biệt nhấn mạnh đến các vấn đề liên quan tới chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông, các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta về công tác đối ngoại hiện nay.

Thông qua nội dung bài giảng của báo cáo viên, trên cơ sở các tài liệu được cung cấp kết hợp với xem phim tư liệu, sinh viên ĐHQGHN đã sôi nổi thảo luận, trao đổi về trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của quốc gia bằng sức mạnh tổng hợp. Sinh viên ĐHQGHN đều thống nhất quan điểm trong giai đoạn hiện nay, việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc trong thời kỳ hòa bình, cần phải giữ ổn định môi trường cho sự phát triển, cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều đó vừa thể hiện bản lĩnh của dân tộc và cũng chính là bản lĩnh của thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tại hội nghị, hơn 2000 đĩa DVD và sách tuyên truyền về biên giới lãnh thổ đã được phát tận tay các sinh viên. Tham gia chương trình này, đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thuộc các đơn vị đào tạo, sinh viên tiêu biểu đang nội trú tại các KTX thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên được trang bị thêm những kiến thức trong công tác tuyên truyền vận động, hiểu biết sâu hơn về những bước phát triển của đất nước, những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của Thủ đô Hà Nội và của ĐHQGHN để từ đó triển khai vào hoạt động thực tế học tập và rèn luyện.

Sinh viên đặt nhiều câu hỏi với báo cáo viên tại Hội nghị

 Minh Trường - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   |