Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Việt Nhật
Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN. Quy chế gồm 6 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/03/2017.

Theo Quy chế, Trường ĐH Việt Nhật là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc ĐHQGHN, được thành lập theo Quyết định 1186/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trường có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Lễ khai trường Trường Đại học Việt Nhật

Quy chế quy định các thành viên của Hội đồng trường do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm theo đề nghị của hai bên (ĐHQGHN và đại diện phía Nhật Bản), gồm 20 thành viên. Hội đồng trường có 10 đại diện của phía Việt Nam và 10 đại diện của phía Nhật Bản do mỗi bên giới thiệu theo các thành phần là nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân có uy tín.

Trường định hướng phát triển thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu châu Á nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến.

Trường tổ chức tiếp nhận chuyển giao tri thức từ Nhật Bản; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản; đóng góp, thúc đẩy sự phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung và ĐHQGHN nói riêng.

Trường ĐH Việt Nhật đào tạo các trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và là thế mạnh của Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản; góp phần thực hiện mục tiêu của ĐHQGHN.

Trường có nhiệm vụ tổ chức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; của tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản và quốc tế.

Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển và tiếp nhận chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành phục vụ đào tạo và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các trường đại học, viên nghiên cứu, doanh nghiệp Nhật Bản; huy động các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để phát triển mạnh khoa học và công nghệ.

Các giáo sư, chuyên gia ĐHQGHN và các đối tác Nhật Bản giới thiệu, tư vấn về các chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH Việt Nhật

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐH Việt Nhật gồm: Hội đồng trường; Ban giám hiệu; Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn khác; các phòng chức năng; các khoa, viện; trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ; phân hiệu, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước (nếu có); tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và cung cấp dịch vụ; công viên khoa học công nghệ và tạp chí khoa học; các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể.

Trước đó, ngày 20/12/2014, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc.

Ngày 29/4/2016, Giám đốc ĐHQGHN đã bổ nhiệm GS.Furuta Motoo làm Hiệu trưởng đầu tiên của Trường. GS. Furuta Motoo cũng là hiệu trưởng người nước ngoài đầu tiên của một trường đại học ở Việt Nam.

Ngày 9/9/2016, Trường ĐH Việt Nhật đã tổ chức Lễ khai trường và khai giảng các chương trình đào tạo đầu tiên. Buổi lễ có sự tham gia của nhiều quan chức Chính phủ, các trường đại học của Nhật Bản là đối tác trong các chương trình đào tạo của Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN.

>>> Các tin tức liên quan:

- Thành lập Trường Đại học Việt Nhật thuộc ĐHQGHN

- Lễ động thổ xây dựng Trường ĐH Việt Nhật

- Trường ĐH Việt Nhật là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Lễ khai trường Trường ĐH Việt Nhật: Dấu ấn đậm nét trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

- VNU-VJU: Biểu tượng của quan hệ hợp tác Việt - Nhật

 Hương Giang (tổng hợp) - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   |