Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Đoàn khảo sát Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Trị về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
Ngày 3/7/2018, Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và đại diện lãnh đạo một số các Sở, ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả đáng ghi nhận. Quy mô mạng lưới trường, lớp học cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập học sinh. Công tác chuyển đổi và sắp xếp lại các loại hình trường lớp được thực hiện tích cực. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp được triển khai có hiệu quả. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định; chất lượng mũi nhọn có bước phát triển khởi sắc, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt cao.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được các cấp, các ngành và các trường học quan tâm. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học được quan tâm xây dựng, từng bước được kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại. Toàn tỉnh có 9/9 huyện, thị, thành phố duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCS và xóa mù chữ. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị Quyết 29-NQ/TW của tỉnh Quảng Trị còn có những hạn chế, khó khăn như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của một số cấp ủy chính quyền cơ sở còn thiếu phương pháp và chưa quyết liệt; việc quán triệt, tuyên truyền nghị quyết còn chung chung nên chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, còn chênh lệch giữa các vùng, miền trong tỉnh. Công tác dự báo nhu cầu và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp, phân luồng học sinh sau THCS còn bất cập; tỷ lệ sinh viên ra trường chưa có việc làm ngày càng tăng…

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn khảo sát liên ngành Trung ương đã tìm hiểu về việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng khoá XI tại Quảng Trị. Trong đó, quan tâm đến việc đổi mới giáo dục tại địa phương, nhất là giáo dục nghề nghiệp, việc dạy và học Tiếng Anh trong nhà trường, công tác xã hội hoá trong giáo dục – đào tạo cũng như những kế hoạch, giải pháp mà tỉnh triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 29.

Các sở, ngành liên quan cũng đề nghị, đoàn khảo sát liên ngành xem xét, báo cáo Bộ GD&ĐT về một số khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29 tại Quảng Trị như: cơ chế, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học; khung bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, điều chỉnh một số nội dung của Luật Giáo dục phù hợp với thực tiễn,…

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu cho rằng, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những năm qua tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp, chính sách đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn. Tuy nhiên, Quảng Trị là tỉnh còn nghèo, có nhiều đặc thù riêng, do đó gặp không ít khó khăn trong việc đầu tư phát triển giáo dục; một số hình thức đào tạo của Nghị quyết không phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng chí kiến nghị, đề xuất với Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có đánh giá thực chất về công tác đào tạo nghề đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông ở địa phương…

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho rằng, tỉnh Quảng Trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đạt được những kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Quảng Trị bổ sung hoàn thiện một số nội dung của báo cáo. Trong đó, cần có sự so sánh những kết quả trước và sau khi thực hiện nghị quyết; phân tích sâu hơn hiệu quả trong bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo; những khó khăn, tồn tại xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; định hướng giáo dục theo hướng khởi nghiệp… Những kết quả đạt được và những kiến nghị, đề xuất của tỉnh giúp Đoàn công tác có cơ sở thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Trung ương tổng kết và ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp về giáo dục và đào tạo.

 Hồng Hà - Báo Quảng Trị
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   |