Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học Tự nhiên & Công nghệ  >  
24 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu trong tháng 11/2005
Trong tháng 11/2005, có 24 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Nghiên cứu tác dụng của Flavonoit tách chiết từ thực vật Việt Nam lên một số chỉ số sinh học ở người và động vật. Mã số: QT.04.16. Chủ trì: PGS.TS. Trịnh Hữu Hằng, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn cho thị xã Bắc Ninh đến năm 2010. Mã số: QT.03.26. Chủ trì: TS. Trần Yêm, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Nghiên cứu sử dụng bã thải trồng nấm làm phân vi sinh góp phần làm sạch môi trường. Mã số: QT.04.31. Chủ trì: ThS. Trần Thị Phương, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Chất lượng nước hồ Tây và mối liên quan với số lượng của một vài nhóm vi sinh vật tham gia quá trình làm sạch nước hồ. Mã số: QT.03.25. Chủ trì: ThS. Phạm Thị Mai, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

5. Đề tài “Tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hoá xyloza thành các hợp chất hữu cơ có ích. Mã số: QT.03.17. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Đình Quyến, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

6. Đề tài “Một số vấn đề chọn lọc về giải tích và các hệ động lực vô hạn chiều. Mã số: QGTĐ.03.01. Chủ trì: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Minh, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Tổng hợp các ôxit kim loại mang trên vật liệu mao quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng oxi đề hidro hoá ankan thành anken. Mã số: QT.04.12. Chủ trì: TS. Lê Thanh Sơn, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Nghiên cứu tính chất từ, từ trở của màng mỏng dạng băng FeCu pha Co. Mã số: QT.04.07. Chủ trì: TS. Hoàng Ngọc Thành, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Nghiên cứu cấu trúc và sự di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới lý tưởng hoá bằng mô hình WRF. Mã số: QT.04.27. Chủ trì: ThS. Nguyễn Minh Trường, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Ứng dụng mô hình HEC-6 tính toán và dự báo diễn biến lòng sông Hồng. Mã số: QT.03.22. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Nga, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

11. Đề tài “Sinh học sinh sản bò sát, Reptrilia. Mã số: QT.03.14. Chủ trì: PGS.TS. Trịnh Xuân Hậu, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Khá.

12. Đề tài “Xây dựng bộ chương trình xử lý số liệu địa vật lý phục vụ công tác đào tạo. Mã số: QT.04.04. Chủ trì: TS. Đỗ Đức Thanh, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Nghiên cứu xử lý tín hiệu tách các đỉnh phổ quá độ bán dẫn. Mã số: QT.05.14. Chủ trì: TS. Hoàng Nam Nhật, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Đánh giá khả năng áp dụng bài toán nhận dạng trong việc điều tra tìm kiếm khoáng sản bằng phương pháp địa hoá. Mã số: QT.04.22. Chủ trì: TS. Đặng Mai, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

15. Đề tài “Đặc điểm trầm tích Đệ tứ và tai biến địa chất vùng biển Tây Bắc vịnh Bắc Bộ. Mã số: QT.04.24. Chủ trì: ThS. Đinh Xuân Thành, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

16. Đề tài “Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật di truyền phân tử để chẩn đoán một số bệnh di truyền phổ biến ở người Việt Nam và bệnh ung thư do virut nhằm hạn chế hiệu quả gen bệnh và đề xuất hướng điều trị”. Mã số: QG.02.13. Chủ trì: TS. Võ Thị Thương Lan, Trung tâm Công nghệ Sinh học. Xếp loại: Tốt.

17. Đề tài “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính và khảo sát khả năng ứng dụng trong xử lý nước và nước thải. Mã số: QT.04.13. Chủ trì: TS. Đỗ Quang Trung, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

18. Đề tài “Nghiên cứu sản xuất enzym Pfu ADN polymerase bằng công nghệ ADN tái tổ hợp. Mã số: QGTĐ.03.03. Chủ trì: PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt.

19. Đề tài “Những vấn đề cơ bản của Tâm lý học Quản trị kinh doanh. Mã số: CB.04.14. Chủ trì: TS. Nguyễn Hữu Thụ, Khoa Tâm lý học,Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

20. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển chương trình nghiệp vụ bổ trợ cho các giáo viên mới. Mã số: QS.02.01. Chủ trì: TS. Nguyễn Ngọc Bích, Khoa Sư phạm - ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

21. Đề tài “Giáo dục nho học ở Việt Nam từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XX. Mã số:QG.00.11.Chủ trì: PGS.TS.Nguyễn Văn Thịnh, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

22. Đề tài “Một số đặc điểm truyện ngắn Nga cuối thế kỷ XX. Mã số: QN.03.06. Chủ trì: GVC. Trần Minh Tâm, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga,Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

23. Đề tài “Nghiên cứu phương pháp dạy - học văn bản Văn học theo đặc điểm loại hình và thể loại cho sinh viên tiếng Pháp. Mã số: QN.03.07. Chủ trì: ThS.Nguyễn Thị Huyền, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp,Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

24. Đề tài “Việt ngữ học và đời sống xã hội văn hoá. Mã số: CB.04.29. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

 Ban KHCN - ĐHQGHN
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :