Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học Tự nhiên & Công nghệ  >  
Hội nghị khoa học lần thứ 26 Trường Đại học Ngoại ngữ
Ngày 19/5/2006, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 26. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, đại diện một số đơn vị thành viên ĐHQGHN, các nhà khoa học, giáo viên, cán bộ quản lý trong và ngoài trường.

Sau phát biểu khai mạc của PGS.TS Trần Hữu Luyến là báo cáo Tổng kết công tác NCKH năm học 2005 - 2006 và Phương hướng, nhiệm vụ NCKH năm học 2006 - 2007 của Trường ĐHNN. Trong năm học 2005 -2006, cán bộ của nhà trường đã thực hiện mới 43 đề tài cấp Trường, 01 đề tài cấp Trường đặc biệt về ứng dụng tin học trong quản lý đào tạo sau đại học, 15 đề tài cấp ĐHQG. Trong hệ thống đề tài NCKH các cấp năm học này, ngoài mảng đề tài NCCB của khoa học xã hội - nhân văn và khoa học sư phạm, Trường ĐHNN vẫn đặc biệt chú ý tới hoạt động nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy - học các môn học; đồng thời Nhà trường phấn đấu giải quyết dứt điểm việc nghiệm thu và thanh toán các đề tài còn tồn đọng của các năm học trước.

Hội nghị khoa học lần thứ 26 của nhà trường đã nhận được 54 báo cáo khoa học, 25 báo cáo được trình bày tại Hội nghị. Điều đặc biệt của Hội nghị khoa học lần này là Ban tổ chức đã sắp xếp các báo cáo trình bày theo 3 tiểu ban:

Tiểu ban 1: Lý luận ngôn ngữ và chiến lược giao tiếp;

Tiểu ban 2: Những vấn đề về dạy - học ngoại ngữ;

Tiểu ban 3: Những vấn đề đối chiếu ngôn ngữ và văn hoá.

Sinh viên đang tra cứu tài liệu trên hệ thống máy tính nối mạng của Trung tâm Thông tin Thu viện ĐHQGHN.
Ảnh: Mai Hương

Nhìn chung, các báo cáo khoa học đều tập trung thảo luận để tìm những giải pháp tối ưu nhất cho các vấn đề liên quan chặt chẽ đến quy trình đào tạo và nội dung đào tạo cử nhân ngoại ngữ ở Trường ĐHNN - ĐHQGHN, như các vấn đề xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, về chuẩn kiến thức cho từng môn học và cho từng trình độ, về chuẩn và hình thức kiểm tra - đánh giá, nội dung các môn học. Các hội nghị, hội thảo năm học đã thực hiện tốt các định hướng về công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ đắc lực cho nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và của ngành ngoại ngữ.

Trong năm học 2006 - 2007, nhà trường dự kiến thực hiện 1 đề tài trọng điểm, 5 - 6 đề tài ĐHQG đặc biệt, 15 - 20 đề tài ĐHQG do Trường quản lý, 25 - 30 đề tài cấp Trường và một số đề tài đặc biệt do trường quản lý và cấp kinh phí; 1 hội thảo khoa học quốc tế, 3 hội thảo khoa học cấp trường, hội nghị Sáng kiến kinh nghiệm của khối cán bộ phục vụ đào tạo cấp đơn vị và cấp trường và hội nghị khoa học của các khoa đào tạo. Hoạt động thông tin khoa học, công tác sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu được đẩy mạnh với nhiều nội và giải pháp dung khác nhau.

 Tin: Thanh Tú - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :