Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học Tự nhiên & Công nghệ  >  
Học bổng nghiên cứu châu Á học năm 2007 của Quỹ POSCO TJ Park.
Ngày 13/12/2006, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có công văn số 2327/QHQT gửi các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN. Cụ thể như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Quỹ POSCO TJ Park về Chương trình học bổng nghiên cứu châu Á học năm 2007.

Thời gian: 01 năm từ 1/4/2007 đến 31/3/2008

Chuyên ngành: Khoa học xã hội và nhân văn

Website: www.postf.org

Học bổng:
15.000 đô la Mỹ/ đề tài nghiên cứu

Đối tượng xin học bổng: Cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu tại các nước châu Á

Hồ sơ xin học bổng:

- Đơn xin học bổng (lấy từ website: http://www.postf.org hoặc www.posri.re.kr

- Kế hoạch nghiên cứu;

- Dự toán chi tiết về đề tài nghiên cứu;

- Lý lịch (Curriculum vitae).

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho các cán bộ quan tâm đến chương trình học bổng nói trên. Danh sách và hồ sơ xin học bổng của cán bộ xin gửi về Ban Quan hệ Quốc tế, ĐHQGHN trước ngày 25/12/2006.

 Tân Dân - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :