Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Hướng dẫn viết bài tham dự cuộc thi Đại sứ môi trường Bayer 2007
Tham dự cuộc thi Đại sứ môi trường Bayer 2007, thí sinh sẽ phải thể hiện sự hiểu biết, suy nghĩ và đề xuất các ý tưởng, giải pháp của mình trong bài viết về môi trường với chủ đề “Thu gom và xử lý bền vững nước thải đô thị”. Sau đây là một số hướng dẫn cụ thể từ Ban tổ chức:

Định hướng đề tài

Tiến trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong 20 năm gần đây đã tạo sức ép lớn đối với môi trường. Trong sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hoá ngày càng gia tăng. Hiện nay (tính đến năm 2006), cả nước có 722 đô thị từ loại đặc biệt đến loại 5, tổng số dân trên 25 triệu người (bằng 27% dân số cả nước) với tổng lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn môi trường là 3.110.000 m3/ngày. Lượng nước thải này được xả trực tiếp vào nguồn nước sông, hồ và biển ven bờ, dẫn đến mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm đang ngày càng trầm trọng. Vì vậy, đứng trước các thách thức đó, chúng ta cần phải có các biện pháp hữu hiệu để xứ lý ô nhiễm nước thải, bảo vệ nguồn nước và sức khỏe của nhân dân. (Trích dẫn cuốn: Xử lý nước thải đô thị của Trần Đức Hạ. Nhà xuất bản Khoa Học và kỹ thuật. Năm 2006).

Trong nội dung “Nước thải đô thị”, thí sinh có thể lựa chọn nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện…

Tính bền vững và khả thi của dự án sẽ được đánh giá cao

Yêu cầu kỹ thuật đối với bài dự thi:

- Bài dự thi được đánh máy vi tính theo phông chữ VnTime hoặc VnTimeH, cỡ chữ 13 trên khổ giấy A4. Phần bài viết tiếng Việt không dài quá 5.000 chữ, trong đó tối đa 800 chữ mô tả hiện trạng thực tế.

- Phần giải pháp xử lý, thu gom, hạn chế, tính bền vững… của dự án phải chiếm ít nhất từ 70-80% nội dung bài viết.

- Trên trang bìa của bài dự thi, thí sinh phải thể hiện đầy đủ và duy nhất các thông tin sau: Họ và tên người dự thi, Ngày sinh, Địa chỉ liên lạc, Số điện thoại liên lạc, Địa chỉ email liên lạc (nếu có),Tên Trường Đại Học/ Cao đẳng nơi thí sinh đang theo học - Địa chỉ, Chuyên khoa - Lớp, Tựa đề của bài dự thi. Ngoài yêu cầu về trang bìa vừa được đề cập, trong tất cả các trang viết khác, yêu cầu thí sinh không để lại bất cứ thông tin về tên, chữ ký hoặc ký hiệu gì cho phép nhận biết người viết là ai.

- Ban tổ chức đánh giá cao những bài dự thi có trích dẫn số liệu, tư liệu của các báo cáo hay nghiên cứu được công bố có liên quan đến nội dung bài viết.

- Ban tổ chức khuyến cáo thí sinh không lạm dụng phỏng vấn hoặc trích dẫn phát biểu của quan chức.

- Các lỗi sao chép tài liệu không trích dẫn sẽ bị phạt điểm hoặc dẫn đến việc thí sinh bị loại khỏi cuộc thi.

- Ban tổ chức khuyến khích thí sinh gửi kèm đĩa mềm nội dung bài dự thi.

- Bài dự thi phải là bài chưa tham gia cuộc thi nào. Bài photocopy là bài không hợp lệ. Thí sinh chịu trách nhiệm về bản quyền của bài dự thi.

 (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :