Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Thường vụ Trường ĐHNN kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI
Ngày 11/11/2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHNN tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tới dự có đồng chí Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN.
Hội nghị nhất trí đánh giá, Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHNN đã xác định đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng bộ luôn đấu tranh chống những hành vi tiêu cực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đảm bảo sự ổn định về chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm học đề ra và của ĐHQGHN giao. Thường vụ Đảng ủy là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, luôn gương mẫu nâng cao tính Đảng trong mọi lĩnh vực công tác, sống lành mạnh, có năng lực tổ chức, thẳng thắn, chân tình, cởi mở, dám chịu trách nhiệm, sâu sát và quyết liệt giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác. Ban Thường vụ đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường, ĐHQGHN và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đưa ra những giải pháp khắc phục.
Đối với cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đều là những cán bộ hết lòng và có trách nhiệm với công việc chung của Trường, có uy tín, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, quan hệ tốt với đồng chí, đồng nghiệp, với quần chúng, làm tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện đúng quy định và tham gia đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Tại Hội nghị, các đồng chí Uỷ viên cũng đã trung thực, soi xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm và khắc phục những tồn tại. Các ý kiến đóng góp đều nghiêm túc,trong sáng, dân chủ, cầu thị, có tính thuyết phục, khách quan, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của mỗi đồng chí và của Thường vụ Đảng uỷ Trường ĐHNN.

 Việt Hà - VNU-Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :