Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình hỗ trợ công bố công trình khoa học quốc tế

CLB Nhà khoa học ĐHQGHN thông báo Chương trình hỗ trợ các nhà khoa học (dưới 45 tuổi, đã đăng ký thành viên CLB) công bố công trình khoa học quốc tế từ ngày 01/8/2013 lấy địa chỉ là Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:
1.Mức hỗ trợ
Stt
Công trình
Mức hỗ trợ/01 công trình*
Chính
Phụ
1
Bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh sách của ISI (SCI, SCIE, SSCI và A&HCI)
15.000.000 đ
10.000.000 đ
2
Bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh sách của SCOPUS
15.000.000 đ
10.000.000 đ
3
Bài báo công bố trên tạp chí khoa học có chỉ số f từ 2 trở lên
15.000.000 đ
10.000.000 đ
4
Bài báo công bố trên tạp chí khoa học có chỉ số f từ 0.1 đến 2
10.000.000 đ
5.000.000 đ
5
Bài viết đăng toàn văn trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (Peer Review) của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN
10.000.000 đ
5.000.000 đ
6
Sách chuyên khảo, sách tham khảo được xuất bản bằng tiếng nước ngoài tại nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN
15.000.000 đ
10.000.000 đ
7
Sản phẩm khoa học công nghệ được cấp bằng phát minh, sáng chế quốc tế
30.000.000 đ
15.000.000 đ
* Không áp dụng với:
- Luận văn, luận án xuất bản theo yêu cầu của quá trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.
- Công trình nghiên cứu trong nhiệm vụ năm học của đơn vị (được đơn vị cấp kinh phí), là sản phẩm bắt buộc của đề tài NCKH có nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.
2. Thời gian, cách thức và đăng ký hỗ trợ
Thời gian
CLB nhà khoa học ĐHQGHN sẽ nhận đăng ký hỗ trợ từ khi ra thông báo này. Năm 2013 sẽ có 03 đợt xét duyệt hỗ trợ:
- Đợt 1 ngày 30/10/2013
- Đợt 2 ngày 30/11/2013
- Đợt 3 ngày 30/12/2013
Cách thức
- CLB nhận đăng ký, tổ chức xét duyệt (theo đợt) và chuyển danh sách tới đơn vị tài trợ là Quỹ phát triển ĐHQGHN để làm thủ tục hỗ trợ.
- Tác giả công trình được duyệt hỗ trợ hoàn thành thủ tục với Quỹ và nhận hỗ trợ (chuyển khoản).
Đăng ký hỗ trợ
Các nhà khoa học đăng ký hỗ trợ theo mẫu kèm theo và gửi về CLB (Đỗ Hoàng Nam: P.708, Nhà Điều hành ĐHQGHN 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; DĐ 0983491984; Email: namdh.it@vnu.edu.vn).

 VNU Media - Ban Tổ chức Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   |