Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông báo của Trường ĐH Kansai, Nhật Bản

ĐHQGHN nhận được thông báo của Trường ĐH Kansai, Nhật Bản về việc gửi bảng điểm của 04 sinh viên đã tham gia chương trình trao đổi trong thời gian từ 21/9/2013 đến 31/3/2014, trong đó có 01 sinh viên của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và 03 sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ.
ĐHQGHN đề nghị các Trường thông báo để sinh viên biết và nhận bảng điểm.
Công văn bản gốc và bảng điểm của SV đã được gửi tới đơn vị theo đường văn thư.

 VNU Media - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   |