Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Tuyển chọn sinh viên ĐHQGHN tham gia đào tạo và giao lưu tại Nhật Bản

ĐHQGHN nhận được công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cho đoàn sinh viên tham gia khóa đào tạo và giao lưu tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 9 - 17/7/2014 (đã tính thời gian đi đường). Kinh phí do Ban tổ chức tài trợ.
ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên hệ chính quy;
- Có kết quả học tập tốt, ý thức kỷ luật cao, có khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội, có kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Có đủ sức khỏe để tham gia chương trình;
- Có quan tâm và hiểu biết về Cộng đồng Văn hóa Xã hội Asean; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;
- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh;
- Ưu tiên cho sinh viên ngành khoa học chính trị, sinh viên biết thêm tiếng Nhật, có đóng góp cho các hoạt động xã hội và cộng đồng.
2. Phân bổ số lượng hồ sơ đăng ký chương trình tại đơn vị như sau:

TT
Đơn vị
Số lượng hồ sơ
1
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
5*
2
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn
7
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
7
4
Trường ĐH Công nghệ
5
5
Trường ĐH Kinh tế
5
6
Trường ĐH Giáo dục
3
7
Khoa Luật
3
TỔNG CỘNG
35

Ghi chú: (*) Trong số 5 chỉ tiêu hồ sơ của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 01 chỉ tiêu dành cho Khoa Y Dược.
3. Hồ sơ đăng ký học bổng:
- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội, khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn sinh viên;
- Lý lịch khoa học;
- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bài luận có độ dài khoảng 1.000 - 1.500 từ, chủ đề: Những hiểu biết về Cộng đồng Văn hóa Xã hội Asean (01 bản viết bằng tiếng Việt, 01 bản viết bằng tiếng Anh);
- Bản phô tô chứng chỉ ngoại ngữ;
- 01 bản phô tô hộ chiếu còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 02/2015;
- 01 bản phô tô thẻ sinh viên;
- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học... nếu có.
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển đi giao lưu tại Nhật Bản, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có).
Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 23/5/2014.
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình trên tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: nmtruong@vnu.edu.vn trước 16 giờ ngày 26/5/2014.
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |