Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Kết quả chương trình trao đổi tại Trường ĐH Kanagawa, Nhật Bản từ tháng 4 đến tháng 8/2015

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Trường Đại học Kanagawa, Nhật Bản về việc đồng ý tiếp nhận 04 sinh viên tham gia chương trình trao đổi trong thời gian 01 học kỳ, bắt đầu từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/8/2015, có tên sau:
1. Phạm Thị Hậu, sinh 1992, khóa QH-2011-X, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh 1993, khóa QH-2011-X, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
3. Nghiêm Thu Trang, sinh 1994, khóa QH-2012-F, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, Trường Đại học ngoại ngữ.
4. Chu Thị Nga, sinh 1994, khóa QH-2012-F, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, Trường Đại học ngoại ngữ.
(Tài liệu bản gốc do Trường Đại học Kanagawa, Nhật Bản gửi để sinh viên làm thủ tục xin visa và các tài liệu liên quan khác đề nghị sinh viên nhận trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên).
Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị đơn vị thông báo để sinh viên biết và làm các thủ tục tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tham gia chương trình trao đổi này.

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   |