Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Kết quả xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước đợt 5 cấp ĐHQGHN

Thực hiện Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ và Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp các Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp ĐHQGHN. Kết quả họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng cho các công trình như sau:

Giải thưởng Hồ Chí Minh

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Đơn vị

Kết quả bỏ phiếu HĐ cấp ĐHQGHN

1

Lịch sử và Văn hóa Việt Nam – Tiếp cận bộ phận

GS. Phan Huy Lê

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

2

Cổ sinh – Địa tầng Việt Nam

GS.TSKH. Tống Duy Thanh, TS. Đặng Trần Huyên, KS. Đỗ Bạt, TS. Đoàn Nhật Trưởng, PGS.TSKH. Nguyễn Địch Dỹ, TS. Nguyễn Đức Khoa, TS. Nguyễn Hữu Hùng, KS. Nguyễn Thế Dân, KS. Phạm Huy Thông, TS. Phạm Kim Ngân, PGS.TS. Tạ Hòa Phương, KS. Trần Hữu Dần, TS. Trần Tất Thắng, GS.TS. Trần Văn Trị, TS. Trịnh Văn Long, GS.TSKH. Vũ Khúc, KS. Nguyễn Đình Hồng

Trường ĐHKHTN

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

Giải thưởng Nhà nước

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Đơn vị

Kết quả bỏ phiếu HĐ cấp ĐHQGHN

3

Nhóm từ chỉ hướng vận động trong tiếng Việt

GS.TS. Nguyễn Lai

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

4

Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

GS.TS. Lê Quang Thiêm

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

5

- Ngữ pháp Tiếng Việt–Từ loại.

- Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt – Từ loại nhìn từ bình diện chức năng

GS.TS. Đinh Văn Đức

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

6

- Một số vấn đề quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta.

- Đánh giá nghiên cứu khoa học.

- Giáo trình Khoa học Chính sách.

- Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

- Nghịch lý của khoa học và giáo dục trong xã hội đương đại Việt Nam.

PGS.TS. Vũ Cao Đàm

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

7

- Đời sống tôn giáo tín ngưỡng Thăng Long Hà Nội.

- Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam, lý luận và thực tiễn.

- Nghiên cứu tôn giáo: Nhân vật và sự kiện.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

8

- Lịch sử mỹ học.

- Nghệ thuật học.

- Bình văn hiện đại.

 

PGS.TSKH. Đỗ Văn Khang, GS. Nguyễn Trân và ThS. Đỗ Thị Minh Thảo (đồng tác giả)

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

9

Phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam

GS. Đinh Xuân Lâm

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

10

Sức mạnh dân tộc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS. Lê Mậu Hãn

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

11

- Việt Nam – Thế giới và hội nhập.

 

GS. Vũ Dương Ninh

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

12

- Văn hóa Phùng Nguyên.

- Xóm Rền – Một di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt Nam

PGS.TS. Hán Văn Khẩn

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

13

- Thơ – Hình thành và Tiếp nhận.

- Văn học hiện đại Việt Nam: Vấn đề và Tác giả.

- Những cấu trúc của thơ.

GS.TS. Lê Văn Lân

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

14

- Văn học Việt Nam – Dòng riêng giữa nguồn chung.

- Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam

GS.TS. Trần Ngọc Vương

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

15

- Tiểu thuyết Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa.

- Cảm nhận mới về văn hóa và văn học Trung Quốc.

PGS.TS. Lê Huy Tiêu

Trường ĐHKHXH&NV

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

16

- Địa chất, địa tầng phân tập và khoáng sản liên quan của trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam và kế cận.

GS.TS. Trần Nghi, TS. Đào Mạnh Tiến, PGS.TS. Nguyễn Trọng Tín, GS.TS. Trần Văn Trị, TSKH. Lê Duy Bách, GS.TSKH. Phan Trường Thị, TSKH. Nguyễn Biểu, KS. Trần Hữu Thân, KS. Đỗ Bạt, TS. Đinh Xuân Thành, TS. Nguyễn Thế Hùng, GS.TS. Bùi Công Quế, PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng, PGS.TS. Cao Đình Triều, TS. Đào Đình Thục, TS. Hoàng Văn Thức, KS. Trịnh Thanh Minh, GS.TS. Mai Trọng Nhuận, TS. Nguyễn Thanh Lan, NCS. Phạm Nguyễn Hà Vũ, TS. Nguyễn Đình Thái, ThS. Nguyễn Huy Phương, ThS. Lê Đức Công, PGS.TS. Doãn Đình Lâm, PGS.TS. Chu Văn Ngợi

Trường ĐHKHTN

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

17

Nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng các vật liệu từ liên kim loại đất hiếm – kim loại chuyển tiếp

GS.TSKH. Thân Đức Hiền, GS.TSKH. Nguyễn Phú Thùy, GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, GS.TS. J.J.M.Franse, TS. P.E. Brommer, TS. D.Givord, GS.TS. Lưu Tuấn Tài, TS. Nguyễn Minh Hồng, PGS.TS. Phạm Hồng Quang, PGS.TS. Đỗ Thị Kim Anh, PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện, GS.TS. Nguyễn Huy Sinh, TS. Hoàng Ngọc Thành.

Trường ĐHKHTN

 

9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

18

Nghiên cứu về ô nhiễm asen trong nước ngầm, cơ chế phát sinh và khả năng lan truyền asen giữa các tầng nước: Nghiên cứu minh họa tại Đồng bằng châu thổ sông Hồng

GS.TS. Phạm Hùng Việt, TS. Phạm Thị Kim Trang, ThS. Vi Thị Mai Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa Mai, ThS. Đào Mạnh Phú, ThS. Nguyễn Ngọc Mai, PGS.TS. Từ Bình Minh, PGS.TS. Nguyễn Văn Mùi, TS. Dương Hồng Anh, TS. Nguyễn Thị Hạ, Nguyễn Thị Chuyển

Trường ĐHKHTN

 

     9/9 phiếu đề nghị xét tặng Giải thưởng

(Ấn định danh sách có 18 công trình/cụm công trình)

Mọi ý kiến về các công trình nêu trên vui lòng gửi bằng văn bản về ĐHQGHN (qua Ban KHCN, Nhà điều hành ĐHQGHN, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 5/4/2016.

>>> Danh sách các công trình tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thương Nhà nước về Khoa học công nghệ của ĐHQGHN

 

>>>

 PV - Ban Khoa học - Công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   |