Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình dự tuyển trở thành đại sứ thân thiện của tòa tháp 101 Đài Bắc - Đài Loan

ĐHQGHN nhận được thông báo của Quỹ hỗ trợ Cộng đồng - Quỹ học bổng Lawrence Sting về việc thông báo sinh viên nhận học bổng tham gia chương trình dự tuyển đại sứ thân thiện của tòa tháp 101 Đài Bắc - Đài Loan (5 ngày 4 đêm)

1. Đối tượng và đề tài viết bài dự thi: Tất cả các sinh viên được nhận học bổng Lawrence S.Ting.

2. Đề tài viết bài (có thể tham khảo thêm những gởi ý quan trọng dưới đây):

- Vì sao 101 Đài Bắc là 1 trong 25 kiến trúc tiêu biểu của thế giới?

- Tòa tháp 101 Đài Bắc là một kiến trúc hiện đại nhất, vì sao được cả thế công nhận là thân thiện với môi trường?

- Đánh giá về thực hiện chương trình kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam và giải pháp cải tiến?

- Làm thế nào để vận động các nhà doanh nghiệp quyên tặng những vật tư thiết đã qua sử dụng và kế hoạch thu gom, tái phân phối các vật tư cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu?

3. Hình thức và quy định tham gia viết bài thi tuyển

3.1. Hình thức dự thi:

- Thí sinh chọn một trong những đề tài viết bằng chữ Trung hoặc chữ Anh( đính kèm bài dịch chữ Việt 800-1000 từ thành một bài tiểu luận (essay) bằng tiếng Anh (kèm theo bản dịch tiếng Việt) từ 700 đến 1000 từ nộp bài cho Ban giám hiệu bình chọn, ban giám hiệu sẽ tập họp các bài viết gửi về Quỹ theo email: lawrencetingfund@yahoo.com

3.2. Các bài dự thi phải được trình bày:

+ Đánh máy theo dạng Microsoft Word (*.doc)

+ Cỡ chữ : 13

+ Kiểu chữ: Times New Roman

- Tiếng Trung: Cỡ chữ :14, kiểu chữ:DFKai-SB  hoặc PmingLiU

- Ngoài ra, Các thí sinh cũng gửi bài dự thi dưới dạng Microsoft Word (*.doc) về Quỹ theo địa chỉ email: lawrencetingfund@yahoo.com

- Mỗi thí sinh gửi tối đa là 2 tác phẩm dự thi .

- Bài dự thi phải ghi rõ tiêu đề trên trang đầu tiên: “Lawrence S. Ting Memorial Fund – TaiPei 101” và cung cấp các thông tin sau: Name of school, Name of contestant, Date of birth,        Address, Telephone numbers, Email address, ID number, Name of selected topic

- Các bài viết dự thi được Ban giám khảo đánh giá xuất sắc sẽ được xem xét đăng lần lượt trên các kỳ tạp chí Phú Mỹ Hưng.

Ban tổ chức sẽ công bố kết quả trên mạng và thông báo đến thí sinh đạt giải.

Hội đồng Bình chọn danh sách được chọn: là 3 sinh viên, sẽ được tài trợ chi phí chuyến đi di lịch tham quan Đài Loan (5 ngày 4 đêm)

Sinh viên có bài dự thi xin gửi về ĐHQGHN (qua email: oanhvt@vnu.edu.vn, oanhvt@gmail.com) trước ngày 30/7/2017 để ĐHQGHN tổng hợp và gửi Quỹ LawrenceS.ting.

Thông tin chi tiết:

- Những hiệu suất kiến trúc xanh và tiết kiệm năng lượng của Tòa tháp 101 Đài Bắc 

- Tòa tháp 101 Đài Bắc tham gia chương trình hoạt động công ích xã hội của doanh nghiệp

- Cổng thông tin 101 Đài Bắc

 Quang Khải - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   |