Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Hội thảo mùa đông về Phát triển an ninh con người và Khoa học năng lượng

ĐHQGHN nhận được thông báo của Mạng lưới các trường Đại học ASEAN về chương trình "Hội thảo Mùa đông về Phát triển An ninh Con người và Khoa học Năng lượng" được tổ chức bởi Trường Sau đại học Khoa học Năng lượng (GSES) của ĐH Kyoto, Nhật Bản và Mạng lưới các trường Đại học ASEAN - Đại học Kyoto (AUN-KU).

Chủ đề chính của Hội thảo là khoa học năng lượng, một vấn đề quan trọng đối với vấn đề phát triển an ninh con người.

Thời gian: Từ 8 - 20 tháng 1 năm 2018.

Địa điểm: Tại Đại học Kyoto, Nhật Bản.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15 Tháng 9 năm 2017.

Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp cho Mạng lưới các trường Đại học ASEAN theo địa chỉ:
Ms. Pasita Marukee

Senior Programme Officer Student Mobility and Leadership ASEAN University Network Secretariat

Tel: +66 2 2153640 ext. 102

Fax: +66 2 2158808

E-Mail: aun.pasita@gmail.com

Một số thông tin cơ bản về chương trình:

1. Tiêu chí và điều kiện:

- Sinh viên đại học thuộc các trường đại học thành viên của AUN

- Số sinh viên được tham gia chương trình: 20 sinh viên

2. Chi phí:

Sinh viên tham gia phải chi trả các khoản sau:

2.1. Lệ Phí tham gia: 10.000 yên (bao gồm các nghiên cứu thực địa và các chi phí cần thiết khác trong quá trình diễn ra hội thảo).

2.2. Và các chi phí: vé máy bay khứ hồi, chi phí đi lại giữa sân  bay, các khoản phí liên quan đến các đơn xin thị thực, bảo hiểm du lịch, tiền ăn.

(Đại học Kyoto sẽ chuẩn bị khách sạn cho tất cả các đại biểu. Chi phí chỗ ở được chương trình chi trả).

Thông tin chi tiết về chương trình và các tài liệu, mẫu đơn liên quan được gửi qua email này và đăng tải tại website: www.aunsec.org.

Các tài liệu liên quan:

- Call for applicants

- Application guidelines

- Application form 1

- Application form 2

 Bùi Uyên - Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   |