Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia KHCN-TB.18X/13-18

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hóa và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc.

2. Mã số: KHCN-TB.18X/13-18

3. Kinh phí: 3 tỷ đồng

4. Thời gian thực hiện: 2016 - 2017

5. Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Hà Văn Hội

7. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Hà Văn Hội

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

2

TS. Nguyễn Anh Thu

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

3

TS. Vũ Thanh Hương

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4

TS. Nguyễn Văn Hội

Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi,

Bộ Công Thương

5

ThS. Trần Đăng Quỳnh

Bộ Công an

6

TS. Nguyễn Tiến Minh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

7

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

8

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

9

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

10

TS. Bùi Hồng Cường

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 2 - tháng 3/2018

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Phòng 202, Nhà Điều hành D2 ĐHQGHN

10. Nội dung báo cáo đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (tại đây)

 VNU Media - Văn phòng Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   |