Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019 - 2020

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản do Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản tài trợ năm học 2019-2020 như sau:

1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn

- Sinh viên hệ chính quy, khóa QH-2016, QH-2017 (riêng Khoa Y Dược xét thêm sinh viên khóa QH-2015);

- Học kỳ 1 năm học 2018-2019 có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh;

- Có quan tâm và hiểu biết về Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;

- Có ý thức tham gia và tổ chức chương trình;

- Có sức khỏe và đạo đức tốt;

- Có đủ điều kiện làm visa.        

2. Chỉ tiêu hồ sơ đăng ký

STT

Đơn vị

Số lượng hồ sơ

1            

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

2            

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2*

3            

Trường Đại học Ngoại ngữ (ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản)

4*

4            

Trường Đại học Công nghệ

1

5            

Trường Đại học Kinh tế

1

6            

Trường Đại học Giáo dục

1

7            

Khoa Luật

1

8            

Khoa Y Dược

1

9            

Khoa Quốc tế

1

TỔNG CỘNG

13

Ghi chú: (*) Các đơn vị khi đề cử danh sách sinh viên đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.

3. Chương trình giao lưu

- Thời gian: 4-5 ngày (dự kiến tháng 8/2019 hoặc tháng 10/2019).

- Số lượng: 4-6 sinh viên.

- Kinh phí: Do Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản tài trợ.

4. Hồ sơ đăng ký

- Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho chương trình;

- Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài viết tìm hiểu về Tổ chức Shinnyoen - Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

- Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

- Thư giới thiệu của giảng viên;

- Bản photo hộ chiếu;

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bản photo chứng nhận thành tích học tập, chứng chỉ tiếng Nhật hoặc tiếng Anh; hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình trên tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị về ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi bản mềm danh sách về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 25/6/2019.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình giao lưu này.

 Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   |