Đào tạo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >  
Hội nghị giao ban về công tác đào tạo năm 2014
Ngày 11/3/2014, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị giao ban về công tác đào tạo. PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc và GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo và chuyên viên Ban Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các phòng đào tạo đại học, sau đại học, các chuyên viên làm công tác đào tạo tại các đơn vị, đại diện lãnh đạo Trung tâm ứng dụng CNTT (Viện CNTT) và Trung tâm Máy tính (Trường ĐHCN).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Ban Đào tạo về các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo đã thực hiện trong năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm 2014; báo cáo về những điểm cần lưu ý trong công tác quản lý đào tạo; báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT và triển khai các phần mềm quản lý đào tạo đại học, sau đại học. Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận về  tăng cường quản lý trong hoạt động đào tạo (Ban Thanh tra và Pháp chế), tình hình đăng ký môn học online và một số đề xuất (Trường Đại học KH Xã hội và Nhân văn), Thực tế triển khai giảng dạy và đào tạo môn học ngoại ngữ chung ở bậc đại học và sau đại học (Trường Đại học Ngoại ngữ), Giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả đăng ký môn học online cho sinh viên (Trung tâm ứng dụng CNTT, Viện CNTT).

Trong năm 2013, ĐHQGHN đã triển khai nhiều đổi mới lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo: Tổng kết việc chuyển đổi chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và chỉ đạo xây dựng chuẩn đầu ra của từng môn học; tuyển sinh đại học và sau đại học an toàn, nghiêm túc, hiệu quả (năm 2013 ĐHQGHN đã tuyển được 5726 sinh viên bậc đại học, 3291 học viên cao học và 319 NCS); triển khai xây dựng Đề án đổi mới tuyển sinh ở ĐHQGHN; triển khai quy hoạch ngành, chuyên ngành trong toàn ĐHQGHN; chấn chỉnh và ban hành Hướng dẫn mới về triển khai công tác liên kết đào tạo quốc tế; sửa đổi Quy định và nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo các chương trình nhiệm vụ chiến lược (chuẩn quốc tế); thẩm định và ban hành 10 chương trình đào tạo mới (3 CT ĐH, 7 CT SĐH); thẩm định và ban hành 55 chương trình đào tạo bằng kép; Triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo đại học và sau đại học, thực hiện cấp phôi bằng sau khi kiểm tra cơ ở dữ liệu của người học trong hệ thống quản lý hồ sơ đào tạo; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế, quy định trong việc quản lý và tổ chức đào tạo. Những đổi mới giải pháp này đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo chất lượng đào tạo và định hướng những chiến lược dài hạn cho công tác đào tạo vào những năm sau.

Năm 2014, ĐHQGHN tập trung trọng tâm vào triển khai thành công và hiệu quả đổi mới tuyển sinh theo đánh giá năng lực toàn diện của các thí sinh (trước mắt năm 2014 bậc đại học vẫn áp dụng kỳ thi 3 chung, sau khi trúng tuyển sẽ áp dụng kỳ thi đánh giá năng lực tuyển chọn các sinh viên hệ CLC, tài năng, chương trình tiên tiến và nhiệm vụ chiến lược;  và áp dụng đánh giá năng lực cho một số chuyên ngành sau đại học); tiến hành kiểm định các chương trình đào tạo; triển khai việc nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên thông qua điều chỉnh các nội dung, chương trình và kỹ năng cho sinh viên sau khi khảo sát đánh giá của người tuyển dụng; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tăng cường kỷ cương trong đào tạo, đặc biệt chú trọng kỷ cương và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học;  đẩy mạnh liên kết đào tạo quốc tế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, thông qua liên kết đào tạo chuyển giao công nghệ đào tạo và đào tạo bỗi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên; tích cực triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu và sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý đào tạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn; thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp hay, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý đào tạo, đồng thời kịp thời phối hợp và giải quyết, tháo gỡ những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Quy chế đào tạo. Hội nghị đào tạo thực sự là hoạt động hiệu quả, thiết thực và đã thành công tốt đẹp.

 P.V - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :