Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Nhập thông tin trường dữ liệu các đơn vị
Ngày 29/ 7/ 2011, ĐHQGHN ban hành công văn số2143 /ĐHQGHN-VP về việc nhập thông tin trường dữ liệu các đơn vị.

Để hoàn thành tốt công việc nhập dữ liệu báo cáo qua mạng, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị triển khai một số công việc sau đây:
- Cử cán bộ tham gia nhập dữ liệu (cán bộ phụ trách công tác thống kê), gửi danh sách về Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin để được cấp quyền truy cập hệ thống.
- Chuẩn bị các số liệu báo cáo theo danh mục kèm theo. Chỉ chuẩn bị các số liệu có liên quan đến hoạt động của đơn vị.
- Nhập dữ liệu qua mạng.
Thời gian thực hiện trước ngày 06/8/2011.

>> Xem chi tiết tại đây

 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :