Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Phê duyệt và bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài QG.11.01

Ngày 1/8/2011, ĐHQGHN có công văn số 2157 /QĐ-KHCN phê duyệt đề tài nghiêncứu khoa học nhóm B năm 2011, mã số QG.11.01 “Bài toán dạng Cauchy - Kovalevskaya và một số ứng dụng”.
Bổ nhiệm TS. Nguyễn Thành Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm chủ nhiệm.
Thời gian thực hiện đề tài QG.11.01 là 24 tháng kể từ ngày ký quyết định.
>> Xem chi tiết tại đây
 
 

 Media (VNU)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :