Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài ĐHQGHN, mã số QGTĐ.09.03
Đó là nội dung của công văn số 2293/QĐ-KHCN, ĐHQGHN ban hành ngày 10/8/2010.

 
Đề tài nghiên cứu về phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng cho các Vườn quốc gia đặc thù ở miền Bắc Việt Nam (nghiên cứu trường hợp Vườn quốc gia Hoàng Liên và Xuân Thủy) do PGS.TS Nguyễn Thị Hải, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chủ trì. Hội đồng gồm 7 thành viên.
>> Xem chi tiết tại đây

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :