Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Kiểm tra tình hình khai báo trường dữ liệu các đơn vị
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) kiểm tra tình hình triển khai việc khai báo thông tin trường dữ liệu các đơn vị trên Cổng thông tin điện tử theo thời gian và tiến độ như sau:

- Đối với các trường đại học thành viên:
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Từ 8h30 đến 9h30 ngày 25 tháng 8 năm 2011, tại 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Từ 10h00 đến 11h00 ngày 25 tháng 8 năm 2011, tại 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
Các trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Công nghệ, Đại học Giáo dục: 14h00 – 16h00 ngày 25 tháng 8 năm 2011, tại Phòng 203, Nhà Điều hành ĐHQGHN.
- Đối với các đơn vị còn lại:
Gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai công việc trước ngày 26 tháng 8 năm 2011 qua Ban Thanh tra. ĐHQGHN sẽ kiểm tra qua mạng đối với việc khai báo tại các đơn vị.
Giao Ban Thanh tra phối hợp Văn phòng ĐHQGHN và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin thành lập đoàn kiểm tra tại các đơn vị và báo cáo kết quả với Ban Giám đốc ĐHQGHN vào ngày 29 tháng 8 năm 2011.
 >> Xem chi tiết tại đây

 VNu Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :