Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Tổ chức đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa và Dược học

Ngày 17/04/2012, Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quyết định số 1291/QĐ-ĐT về việc tổ chức đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa và Dược học như sau:

Tổ chức đào tạo theo mô hình kết hợp - kế tiếp (mô hình a+b) ngành Bác sĩ đa khoa (2+4) và ngành Dược học (2+3), trong đó 2 năm học đầu sinh viên được quản lý tập trung để học tập các môn học thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức theo lĩnh vực tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên; các năm học kế tiếp tiếp sinh viên học các môn học thuộc các khối kiến thức còn lại của chương trình đào tạo tại Khoa Y Dược.

Giao Khoa Y Dược và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp triển khai tổ chức các chương trình đào tạo nêu trên từ năm học 2012-1013 và có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch, qui trình và nội dung đào tạo; đảm bảo quyền lợi học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo đúng các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 1291/QĐ-ĐT.

 

 VNU Media - ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :