Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 25/04/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định số 1366/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quy định này áp dụng đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN gồm: trường đại học thành viên, trung tâm, viện nghiên cứu, khoa trực thuộc (sau đây gọi tắt là đơn vị).
Quy định này áp dụng cho việc mở mới và điều chỉnh các chương trình đào tạo đại học và sau đại học gồm:
Mở chương trình đào tạo chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
Đối với các ngành/chuyên ngành có tên trong Danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà nước: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo.
Đối với các ngành/chuyên ngành không có tên trong danh mục nói trên: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo thí điểm.
Đối với các chương trình đào tạo mang tính tổng hợp kiến thức khoa học của nhiều ngành/chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, liên quan đến nhiều đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo liên ngành (đã có trong Danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà nước) hoặc Đề án mở chương trình đào tạo liên ngành thí điểm (chưa có trong Danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà nước).
Điều chỉnh các chương trình đào tạo đã được ban hành và đã được triển khai trong thực tế, để cập nhật nội dung phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và kĩ thuật hiện đại.
Quy định này không áp dụng cho các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Các chương trình đào tạo đặc biệt có quy định riêng của Giám đốc ĐHQGHN.
 

 VNU Media - ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :