Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nano và Năng lượng

Ngày 25/04/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ra Quyết định 1368/QĐ-TCCB về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nano và Năng lượng, như sau:

Tên gọi và trụ sở giao dịch

1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Nano và Năng lượng.

2. Tên tiếng Anh: VNU Nano and Energy Center.

3. Tên viết tắt: VNU-NEC.

4. Trụ sở chính: Số 334, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Website: www.nec.vnu.edu.vn

Trung tâm Nano và Năng lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 3636/QĐ-TCCB ngày 07/12/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), là tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng

1. Đầu mối tích hợp và điều phối các nguồn lực phù hợp, phát huy liên thông, liên kết hợp tác để triển khai các dự án, chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hướng đến các sản phẩm nghiên cứu khoa học (NCKH) tiêu biểu của ĐHQGHN trong lĩnh vực nano và năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch.

2. Nghiên cứu chiến lược, chính sách và tổ chức các hoạt động chuyển giao, cung cấp dịch vụ KH&CN trong các lĩnh vực được giao.

3. Đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), tham gia đào tạo đại học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài trong lĩnh vực nano và năng lượng.

Nhiệm vụ

1. Đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN trọng điểm trong lĩnh vực nano và năng lượng theo đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu của ĐHQGHN và của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch KH&CN; tham gia tuyển chọn, đấu thầu và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng theo quy định.

3. Nghiên cứu chiến lược, chính sách, tư vấn cho Giám đốc ĐHQGHN về định hướng phát triển lĩnh vực nano, năng lượng và các lĩnh vực KH&CN liên quan.

4. Tổ chức đào tạo sau đại học, tham gia đào tạo đại học và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài trong lĩnh vực nano và năng lượng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành cho cán bộ trong và ngoài ĐHQGHN về công nghệ nano và năng lượng.

5. Hợp tác nghiên cứu KH&CN với các tổ chức đào tạo và nghiên cứu quốc tế, các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nano và năng lượng.

6. Trao đổi cán bộ, sinh viên với các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trên thế giới để phục vụ nhu cầu đào tạo, NCKH của Trung tâm.

7. Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tổ chức các hoạt động dịch vụ KH&CN, tư vấn trong lĩnh vực nano và năng lượng.

8. Tích hợp các phòng thí nghiệm trực thuộc của Trung tâm với các phòng thí nghiệm, các trung tâm liên quan trong ĐHQGHN theo mô hình các đơn vị phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Ban Giám đốc Trung tâm.

2. Hội đồng Cố vấn quốc tế.

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

4. Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Trung tâm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Nghiên cứu khoa học và phát triển.

c) Phòng Đào tạo.

5. Các Phòng thí nghiệm trực thuộc.

6. Các Phòng thí nghiệm phối hợp.

7. Các đơn vị trực thuộc khác (khi có nhu cầu).

>>>> Toàn văn Quyết định 1368/QĐ-ĐHQGHN.

>>>> Thành lập Trung tâm Nano và Năng lượng

 VNU Media - ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :