Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2012-2013

Ngày 29/05/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành công văn số 1707/ĐHQGHN-ĐT về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2012-2013.

Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất mốc thời gian cho một số công việc chính trong hoạt động đào tạo của năm học 2012-2013 (kèm theo công văn). Đề nghị các đơn vị dựa vào hướng dẫn này để triển khai xây dựng Lịch trình đào tạo chi tiết năm học 2012 - 2013 của đơn vị mình.

>>> Chi tiết công văn số 1707/ĐHQGHN-ĐT.

Các công việc chính về đào tạo và thời gian thực hiện năm học 2012 - 2013

STT
Nội dung công việc
Tuần
Thời gian thực hiện
 
Học kỳ 1
 
 
1
Triệu tập sinh viên khóa QH2012
35,36
30/8/2012 đến 5/9/2012
2
Khai giảng khối trung học phổ thông chuyên
36
5/9/2012
3
Bắt đầu năm học mới đối với các khóa QH2009, QH2010, QH2011
36
5/9/2012
4
Xét thôi học cho sinh viên chính quy
37
10-16/9/2012
5
Tổ chức lễ khai giảng cho sinh viên năm thứ nhất
37
10-16/9/2012
6
Bắt đầu kế hoạch giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất
37
10-16/9/2012
7
Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012
 
9/2012
8
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc cử nhân
 
9/2012
9
Tổ chức lễ khai giảng khóa học QH2012 sau đại học
 
11/2012
10
Tổ chức lễ trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ năm 2012
 
11/2012
11
Tổng kết công tác tuyển sinh ĐH năm 2012
 
Trước 30/11/2012
12
Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2012
 
Trước 10/12/2012
13
Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học tập học kỳ I
52
30/12/2012
14
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc cử nhân
 
12/2012
15
Sinh viên chính quy thi học kỳ I
1,2
1-13/01/2013
 
Học kỳ II
 
 
16
Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I cho sinh viên chính quy (nếu có)
3,4
14/01/13 đến 27/01/2013
17
Nghỉ Tết
6,7
4/02/2013 đến 17/02/2013
18
Xét thôi học cho sinh viên chính quy
8,9
18-28/02/2013
19
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc cử nhân
 
3/2013
20
Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2013
 
 4/2013
21
Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên chính quy
18,19
1-11/5/2013
22
Hội nghị khoa học sinh viên
18,19
1-12/5/2013
23
Lễ bế giảng khối trung học phổ thông chuyên
21
20/5/2013
24
Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học tập học kỳ II
21
20/5/2013
25
Sinh viên chính quy năm thứ 4 bảo vệ khoá luận tốt nghiệp
22,23
27/5/2013 đến 9/6/2013
26
Sinh viên chính quy năm thứ 1,2,3 thi HK II
22,23
27/5/2013 đến 9/6/2013
27
Tuyển sinh khối trung học phổ thông chuyên
23,24
8-10/6/2013
28
Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II cho sinh viên chính quy (nếu có)
24
10-16/6/2013
29
Xét tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp bậc cử nhân
 
Trước 30/6/2013
30
Tuyển sinh đại học
27, 28
3-5 và 8-10/7/2013
31
Báo cáo tổng kết năm học
 
Trước 15/7/2013

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :