Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Quy định về Tiêu chuẩn, Quy trình xét duyệt Thi đua, Khen thưởng tại ĐHQGHN

Ngày 06/01/2015, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn, Quy trình xét duyệt Thi đua, Khen thưởng tại ĐHQGHN.

Quy định gồm 9 chương, 54 điều Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) bao gồm: Tổ chức phát động phong trào thi đua; hình thức và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; thủ tục và hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng khoa học, sáng kiến các cấp; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng; hành vi vi phạm, xử lý hành vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.

>>> Tải về  Quyết định số 54/QĐ-ĐHQGHN

 

 VNU Media - Ban CTCTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :