Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng Yamada năm học 2015 - 2016

Theo thỏa thuận hợp tác về việc cấp học bổng đã ký kết với Quỹ học bổng Yamada Osamitsu (YOSF), ĐHQGHN thông báo chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2015-2016 như sau:

Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

- Sinh viên có điểm thi đầu vào năm 2015 cao;

- Sinh viên đại học hệ chính quy, có kết quả học tập khá trở lên và rèn luyện tốt;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...

Mức học bổng: 200 USD/sinh viên.

Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ

STT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ

 
 

1.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

11

 

2.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10

 

3.

Trường Đại học Ngoại ngữ

09

 

4.

Trường Đại học Công nghệ

08

 

5.

Trường Đại học Kinh tế

08

 

6.

Trường Đại học Giáo dục

11

 

7.

Khoa Luật

05

 

8.

Khoa Y - Dược

04

 

Tổng cộng

66

 

Hồ sơ đăng ký:

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2014 - 2015 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo hoặc kết quả thi đầu vào năm 2015;

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản và học bổng Yamada (có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận (nếu có) về: hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Yamada năm học 2015-2016, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Ghi chú: Sinh viên có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 27/11/2015.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu đồng thời, gửi danh sách và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng đến ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách (theo mẫu) đến địa chỉ email: quetth@vnu.edu.vn trước ngày 30/11/2015.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình này. 

Mẫu giới thiệu về sinh viên nhận học bổng

Mẫu tập hợp danh sách sinh viên

 Ban CT&CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :