Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Kết quả học bổng Kumho Asiana học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thực hiện Công văn số KVSC-17-024 ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về kết quả xét cấp học bổng, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên được Quỹ học bổng trao học bổng Kumho Asiana học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Học bổng (2.150.000 đồng/sinh viên) đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên ngày 22/5/2017.  

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên biết kết quả học bổng.

Danh sách sinh viên nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 2, năm học 2016 – 2017

1. Lễ trao học bổng lần thứ 6 (11/2012)

           

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Năm

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hồng Tuyến

ĐHKHXHNV
Lịch sử

4

Đạt

Loại lần 1
HK 2 2016-2017

           

2. Lễ trao học bổng lần thứ 8 (11/2014)

           

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

Năm

Kết quả

Ghi chú

1

Phạm Anh Quân

ĐHKHTN
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

3

Đạt

 

2

Cấn Thị Thu Hường

ĐH Giáo dục
Sư phạm Vật lý

3

Đạt

 

3

Tạ Thị Hương

ĐHKHXHNV
Quản trị văn phòng

3

Đạt

Loại lần 1
HK 2 2014-2015

4

Nguyễn Thị Thắm

ĐHKHXHNV
Việt Nam học

3

Đạt

 

5

Nguyễn Thu Phương

ĐHKHXHNV
Triết học

3

Đạt

 

6

Trần Văn Tú

ĐH Công nghệ
Vật lý kỹ thuật

3

Đạt

 

7

Bùi Thị Thu Hà

ĐH Kinh tế
Kinh tế

3

Đạt

 

8

Nguyễn Khắc Thu

Khoa Luật
Luật học

3

Đạt

 

9

Phạm Công Sơn Hải

ĐHKHTN
Hóa học

3

Đạt

 

10

Nguyễn Lan Chi

Khoa Luật
Luật học

3

Đạt

Loại lần 1
HK 2 2014-2015

11

Tào Thị Ngà

ĐH Giáo dục
Sư phạm văn học

3

Đạt

 

3. Lễ trao học bổng lần thứ 9 (10/2015)

           

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

Năm

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐHKT
Kế toán Kiểm toán

2

Đạt

 

2

Vũ Hữu Phước

Khoa Y Dược
Dược học

2

Đạt

 

3

Trần Thị Ngân

Khoa Luật
Luật Kinh doanh

2

Đạt

 

4

Trần Bích Ngọc

ĐH Giáo dục
Sư phạm Toán

2

Đạt

 

5

Nguyễn Ngọc Thúy Anh

ĐH Ngoại ngữ
Tiếng Trung

2

Đạt

 

6

Nguyễn Thảo Mai

ĐHKHTN
Quản lý đất đai

2

Đạt

 

7

Nguyễn Thị Hạnh

ĐH Giáo dục
Sư phạm Ngữ văn

2

Đạt

 

8

Phạm Thị Hải Yến

ĐHKHXHNV
Thông tin học

2

Đạt

 

9

Phan Thị Kim Tâm

ĐHKHXHNV
Nhân học

2

Đạt

 
           

4. Lễ trao học bổng lần thứ 10 (10/2016)

           

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

Năm

Kết quả

Ghi chú

1

Phạm Thị Phương

ĐH Kinh tế
Kinh tế phát triển

1

Đạt

 

2

Trần Thị Hằng

Khoa Y Dược
Y Đa khoa

1

Đạt

 

3

Sầm Thị Ngọc Lan

Khoa Luật
Luật học

1

Đạt

Loại lần 1
HK 2 2016-2017

4

Vũ Thị Hoài Thu

ĐH Giáo dục
Sư phạm Ngữ văn

1

Đạt

 

5

Đặng Thị Lựu

ĐH Ngoại ngữ
Tiếng Anh

1

Đạt

 

6

Dương Thị Hậu

ĐH Ngoại ngữ
Tiếng Anh

1

Đạt

 

7

Nguyễn Thị Hà

ĐHKHTN
Toán-Cơ-Tin học

1

Đạt

 

8

Nguyễn Thị Hiền

ĐHKHXHNV
Ngôn ngữ học

1

Đạt

 

9

Nguyễn Diệp Hà

ĐHKHXHNV
Tâm lý học

1

Đạt

Loại lần 1
HK 2 2016-2017

10

Lê Trung Thông

ĐH Công nghệ
Khoa học máy tính

1

Đạt

 
 

Danh sách (1, 2, 3, 4) có 31 sinh viên./.

 

 VNU Media - Ban CT&CT HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :