Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh sau đại học năm 2016

Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2016 như sau:

1. Các ngành tuyển sinh và thời gian thi tuyển sinh

Năm 2016, Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 09 chuyên ngành thạc sĩ (dự kiến 350 chỉ tiêu), 03 chuyên ngành tiến sĩ (dự kiến 30 chỉ tiêu) với 2 đợt thi tuyển sinh như sau:

TT

Tên ngành / chuyên ngành

Mã số

I.

Bậc Thạc sĩ

 

1.      

Quản lý giáo dục

60 14 01 14

2.      

LL&PPDH bộ môn Toán

60 14 01 11

3.      

LL&PPDH bộ môn Vật lý

60 14 01 11

4.      

LL&PPDH bộ môn Hóa học

60 14 01 11

5.      

LL&PPDH bộ môn Sinh học

60 14 01 11

6.      

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

60 14 01 11

7.      

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

60 14 01 11

8.      

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Thí điểm

9.      

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

60 14 01 20

II.

Bậc Tiến sĩ

 

1.      

Quản lí giáo dục

62 14 01 14

2.      

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

62 14 01 20

3.      

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

Thí điểm

Đợt 1. Thi tuyển vào các ngày 23 và 24/4/2016; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 25/04 đến 9/05/2016.

Đợt 2. Thi tuyển vào các ngày 10 và 11/09/2016; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 12/09 đến 26/09/2016.

2. Thời gian đào tạo

- Thạc sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn là 2 năm;

- Tiến sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm.

3. Đối tượng và điều kiện dự thi, danh mục các học phần bổ sung kiến thức (xem chi tiết tại đây)

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ (xem chi tiết tại đây)

Thông tin chi tiết xem Thông báo số 78/ĐHGD-ĐT

 

 VNU UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |