Ngoài nước
Trang chủ   >  SINH VIÊN  >   Học bổng  >   Ngoài nước
Học bổng Yamada, Nhật Bản

Tên học bổng
Học bổng Yamada, Nhật Bản
Giới thiệu chung
- Học bổng Yamada được sáng lập bởi ông Chủ tịch Osamitsu Yamada, Giám đốc Công ty Thuế - Kế toán Osamitsu Yamada, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Kanagawa, Nhật Bản.
- Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2007-2008.
Đối tượng/Tiêu chuẩn
- Đối với sinh viên đại học:
+ Có kết quả học tập năm học đạt loại khá trở lên.
+ Có kết quả rèn luyện năm học đạt từ loại tốt trở lên.
+ Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội.
+ Ưu tiên sinh viên thuộc các ngành khó tuyển sinh.
- Đối với sinh viên sau đại học:
+ Hoàn thành đúng tiến độ chương trình khoá học, có kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học.
+ Có tư cách đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động khoa học và xã hội.
+ Ưu tiên cho sinh viên thuộc các ngành khó tuyển sinh.
Giá trị/Số lượng
200 USD/SV/năm học
 
100 suất

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)

 
Tháng 3 hàng năm
Thời gian nhận học bổng (dự kiến)
Tháng 4 hàng năm
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký
- Bảng điểm cả năm học có xác nhận của đơn vị đào tạo (đối với sinh viên đại học) hoặc hồ sơ xác nhận thành tích học tập và lý lịch khoa học (đối với sinh viên sau đại học).
- Bản tự khai của sinh viên (theo mẫu)
- Các giấy tờ liên quan, nếu có.
Thông tin liên quan
Chi tiết xem thông báo

 Ban Chính trị và Công tác HSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :