danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 14:33:29 Ngày 24/03/2019 GMT+7
Lĩnh vực : Khoa học Công nghệ
Ký hiệu : 615/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 12/02/2018
Trích yếu : Công nhận Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội