danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 07:45:08 Ngày 24/01/2021 GMT+7
Lĩnh vực : Tiên tiến
Ký hiệu : 2721/QĐ-KHCN
Ngày ban hành : 06/08/2009
Trích yếu : Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng ngành và Hội đồng liên ngành
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội