danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 16:01:41 Ngày 18/09/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 2171/TB-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 22/07/2010
Trích yếu : Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội