danh sach
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH 01:37:11 Ngày 05/06/2020 GMT+7
Lĩnh vực : Nhiệm vụ chiến lược
Ký hiệu : 2171/TB-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 22/07/2010
Trích yếu : Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội