TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 11:05:52 Ngày 17/06/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Kiều
Tên đề tài: Thuần nhất hóa các biên phân chia có độ nhám cao

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều                                        2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/11/1988                                                4. Nơi sinh:  Mê Linh - Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4438/ QĐ-ĐHKHTN ngày 26/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Tạm ngừng học học kỳ V và học kỳ VI theo quyết định số 590/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/03/2018 với lý do ngừng học là nghỉ sinh và nuôi con nhỏ.

- Tiếp tục học tập để hoàn thành chương trình đào tạo theo quyết định số 3966/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2018.

- Gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh theo quyết định số 569/QĐ-ĐHKHTN ngày 14/02/2020.

7. Tên đề tài luận án: Thuần nhất hóa các biên phân chia có độ nhám cao

8. Chuyên ngành: Cơ học vật rắn                                   9. Mã số: 9440109.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Phạm Chí Vĩnh; TS. Đỗ Xuân Tùng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tìm ra các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện đối với biên phân chia độ nhám cao, nằm giữa hai đường thẳng song song cho lý thuyết đàn hồi xốp và lý thuyết đàn hồi micropolar.

- Tìm ra các công thức tính hệ số phản xạ, hệ số khúc xạ đối với biên phân chia độ nhám cao, nằm giữa giữa hai đường thẳng song song của sóng SH trong môi trường đàn hồi, sóng SH trong môi trường đàn hồi xốp, sóng chuyển dịch dọc trong môi trường đàn hồi micropolar.

- Phát hiện "dạng tương đồng" của các phương trình cơ bản dạng ma trận với điều kiện liên tục.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các phương thuần nhất hóa dạng hiện thu được sẽ  là công cụ tiện lợi để giải quyết các bài toán cụ thể  khác nhau liên quan đến biên phân chia độ nhám cao, tĩnh cũng như động của các vật liệu đàn hồi xốp, đàn hồi  micropolar. Hai vật liệu này đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các  lĩnh vực khác nhau của công nghệ hiện đại.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mở rộng các kết quả cho trường hợp khi biên phân chia nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.

- Tìm các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện của các lý thuyết khác như: lý thuyết đàn-điện-xốp, lý thuyết đàn-nhiệt-từ, lý thuyết đàn-điện-từ

- Mở rộng các kết quả cho trạng thái ứng suất phẳng.

- Ứng dụng các kết quả thu được khảo sát các bài toán thực tế.

- Áp dụng phương pháp và các kỹ thuật trình bày trong luận án, tìm các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện trong các miền có biên có độ nhám cao (khác biên phân chia) dao động nhanh giữa hai đường thẳng song song, giữa hai đường tròn đồng tâm.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Pham Chi Vinh, Tran Thanh Tuan, Do Xuan Tung, Nguyen Thi Kieu, (2017), “Reflection and transmission of SH waves at a very rough interface and its band gaps”, Journal Sound and Vibration, 411, pp. 422-434.

Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh, Do Xuan Tung, Nguyen Thi Kieu, (2018), “Homogenization of very rough interfaces for the micropolar elasticity theory”. Applied Mathematical Modelling, 54, pp. 467-482.

Pham Chi Vinh, Do Xuan Tung, Nguyen Thi Kieu, (2018), “Homogenization of very rough two-dimensional interfaces separating two dissimilar poroelastic solids with time-harmonic motions”, Mathematics and Mechanics of solids, 24, (5), pp. 1349-1367.

Nguyen Thi Kieu, Pham Chi Vinh, Do Xuan Tung, (2019), “Homogenization of very rough three-dimensional interfaces for the poroelasticity theory with Biot's model”, Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology, Vol. 41, No. 3, pp. 273-285.

 Phương Hoa
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ