TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 16:15:51 Ngày 20/12/2022 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài: Đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà                                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/10/1984                                                 4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận NCS số:  3253/2016/QĐ- XHNV ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 820/ QĐ/XHNV ngày 1/4/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kéo dài đào tạo từ 1/10/2020- 31/9/2021, buộc thôi học và trả về cơ quan 1/10/2021 đến 30/9/2023.

7. Tên đề tài luận án: Đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Thế

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Một là, luận án góp phần hệ thống hóa và làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

-  Hai là, luận án góp phần đánh giá rõ thực trạng công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở các tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 2016 đến năm 2021, nhất là những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

- Ba là, luận án đề xuất được một số giải pháp có giá trị tham khảo nhằm đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Những giải pháp luận án đề xuất nếu được áp dụng đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng, tại các tỉnh/ thành trên cả nước nói chung.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa quan trọng cho lĩnh vực khoa học chuyên ngành Hồ Chí Minh học, là tài liệu bổ sung cho việc nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực chính trị học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thị Thu Hà- Trần Thị Thu Hồng (2019), “Giá trị nhân văn trong tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh”, Tạp chí Dạy và Học ngày (1), tr. 50-52.

- Nguyễn Việt Hùng- Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (1), tr. 90-94.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2021): “Force for mas mobilization in Ho Chi Minh’s ideology”, International Journal of Social Science and Humanities Research, ISSN_2348 Vol.9, issue 3, pp.1-5.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2021): “Guiding perspective on refoming mas mobilization work in the northern mountainous provinces of Vietnam today according to Ho Chi Minh’s ideology”, International Journal of Social Science and Humanities Research, ISSN_2348 Vol.9, issue 3, pp. 311-316.

- Nguyễn Thị Thu Hà (2022): “Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và vận dụng ở các tỉnh Tây Bắc hiện nay”, Tạp chí Lý luận và truyền thông (5),tr. 40-42.

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ